PMB pune în dezbatere publică Programul Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice din București

17 apr. 2021
122 Afișari
PMB pune în dezbatere publică Programul Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice din București

PMB a anunțat recent că pune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice şi a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

În contextul actual al prelungirii stării de alertă stabilită prin H.G. nr. 432/08.04.2021 şi ţinând cont de regulile de distanţare socială, Primăria Municipiului Bucureşti organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, şedinţa de dezbatere publică, în data de 22.04.2021, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice şi a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, program finanţat de la bugetul local şi din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, şi a Normelor Metodologice aferente.

Şedinţa de dezbatere publică se va desfăşura în format hibrid, prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferinţă WebEx, şi prin prezenţă fizică, la sediul PMB, unde vor fi acceptaţi primii 10 solicitanţi de luare de cuvânt.

Locul desfăşurării şedinţei de dezbatere publică se consideră ca fiind locul de unde se moderează şedinţa, respectiv Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, sala de şedinţe nr. 301.

Colectarea recomandărilor la proiectul de act normativ mai sus amintit se va face:

– pe e-mail la adresa: liliana.miu@pmb.ro.

– pe email la adresa: relatiipublice@pmb.ro;

– prin poştă, pe adresa P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

Înscrierea pentru luarea de cuvânt cu privire la proiectul de act normativ se poate face, în conformitate cu art. 7 alin. 10 lit. a) din Legea nr. 52/2003, republicată:

– pe e-mail la adresa: liliana.miu@pmb.ro;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a şedinţei de dezbatere publică şi în conformitate cu art. 7 alin. 10 lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 52/2003, republicată, timpul alocat luării cuvântului este de maxim 3 minute.

În acest sens, solicitanţii care doresc să ia cuvântul pe marginea proiectului de hotărâre sus-menţionat, fie prin prezenţă la sediul PMB, fie prin intermediul platformei online, sunt rugaţi să se înscrie până la data de 21.04.2021, ora 12.00, menţionând în mod expres că doresc să ia cuvântul la dezbatere prin una din cele două modalităţi de participare.

Participanţii care doresc să ia cuvântul la dezbatere în sistem online vor comunica numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail la care să primească invitaţia de participare, ţinând cont de numărul limitat de participanţi care pot accesa platforma WebEx.

Totodată, cei care doresc doar să asiste la dezbaterea publică în sistem online, fără a lua cuvântul, sunt rugaţi să precizeze în scris şi în mod expres acest fapt, prin modalităţile de mai sus, până la data de 21.04.2021, ora 12.00, cu indicarea numelui, prenumelui, numărului de telefon şi adresei de e-mail la care să fie transmisă invitaţia de participare, ţinând cont de numărul limitat de participanţi care pot accesa platforma WebEx.

Menţionăm că dezbaterea va fi transmisă pe site-ul http://www.pmb.ro.

Cookies