PMB, noi detalii privind reabilitarea parcului Cișmigiu: Primăria Capitalei respinge ferm afirmaţii

de:
01 aug. 2019
1 Afișari
PMB, noi detalii privind reabilitarea parcului Cișmigiu: Primăria Capitalei respinge ferm afirmaţii

Primăria Capitalei a iniţiat un proiect prin care doreşte să redea bucureştenilor Grădina Cişmigiu, un spaţiu public de calitate, sigur pentru vizitatori şi care să păstreze amprenta istorică. Prin proiect nu se propun spaţii comerciale noi şi nici defrişări de arbori pentru realizarea de restaurante, anunță PMB.

Proiectul a pornit de la necesitatea de a reabilita căile de acces (alei, poduri, podeţe) şi s-a dezvoltat pentru a asigura o reamenajare integrată şi coerentă a Grădinii Cişmigiu, adecvată statutului de parc istoric

Primăria Capitalei respinge ferm afirmaţiile conform cărora ar propune „arbori monumentali sănătoşi” pentru defrişare în Grădina Cişmigiu, sau ar intenţiona „mutilarea” acestui parc istoric, aşa cum eronat a apărut în mediul online. Pentru corecta informare cu privire la proiectul iniţiat, transmitem informaţii detaliate despre acest demers.

Astfel, prin proiectul de reabilitare peisagistică a parcului istoric Grădina Cişmigiu, pentru care au fost aprobaţi ieri indicatorii tehnico-economici, Primăria Capitalei doreşte restaurarea acestui obiectiv, pe care să-l redea bucureştenilor ca spaţiu public de calitate, sigur pentru vizitatori şi care să păstreze amprenta sa istorică. Inaugurată oficial acum 165 de ani (în 1854), Grădina nu a beneficiat din 1953 de o reabilitare majoră integrată, în schimb a suferit o serie de intervenţii neautorizate, care au dus la degradarea unor anumite zone şi îl afectează din punct de vedere funcţional, estetic şi al siguranţei pentru vizitatori.

Pentru a remedia actuala situaţie a parcului, este necesar ca intervenţia să fie una integrată, să aibă la bază studii aplicate la stilul şi istoricul acestui parc şi să elimine acele transformări ce au degradat parcul de-a lungul timpului.

Prin proiect nu se propun spaţii comerciale noi, şi nici defrişări de arbori pentru realizarea de restaurante, ci sunt prevăzute plantări noi

Referitor la situaţia arborilor seculari, plantaţi înainte de cel de-al doilea război mondial, facem precizarea că, după elaborarea Proiectului tehnic, va avea loc acţiunea de cartare a fiecărui copac în parte, întrucât vorbim de o intervenţie integrată, aşadar inclusiv din acest punct de vedere. Copacii sănătoşi şi cu valoare dendrologică şi/ sau peisagistică vor fi menţinuţi şi îngrijiţi, iar în cazul celor uscaţi sau bolnavi se va identifica, după caz, în ce măsură au nevoie de tratamente sau de defrişare, pentru a nu îmbolnăvi şi alţi coaci şi pentru a elimina riscul de accidente. Acest aspect este important întrucât Primăria Capitalei doreşte să nu se repete incidente similare celor din iarnă trecută, când s-au rupt crengi şi s-au prăbuşit copaci, din cauza fenomenelor meteo extreme. Se intenţionează toaletarea zonelor verzi şi plantarea de arbori de calitate, care să refacă coronamentele volumetrice datând încă din perioadaMeyer şi preluate parţial de Redbun.

Se propune demontarea a patruzeci de bucăţi de tonete/ cabine pază/toalete ecologice

În ceea ce priveşte construcţiile existente, vor avea loc desfiinţări ale elementelor parazitare şi care imprimă o imagine improprie: împrejmuiri realizate în dezacord cu statutul de parc istoric, grupuri sanitare, chioşcuri, automate, rampe de gunoi, obiecte de mobilier urban şi de decor distruse sau cu aspect disonant faţă de specificul parcului.

Totodată, prin proiect se propun amplasamente amenajate coerent în structura istorică a parcului, cu toate utilităţile aduse în casete ascunse (apa, canalizare, electricitate) pentru a putea fi utilizate în mod permanent său temporar (târguri, festivităţi, chioşcuri).

Mai mult, documentaţia proiectului prevede expres că „intervenţiile şi folosinţa Grădinii Cişmigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al imobilului şi evoluţia sa compoziţională, în integralitatea tuturor elementelor care îl alcătuiesc, principale şi auxiliare”.

Proiectul a pornit de la necesitatea, constatată nu doar de Primăria Capitalei, de a reabilita o serie de căi de acces: alei, poduri şi podeţe existente în parc. Pentru a fundamenta intervenţiile necesare, Primăria Capitalei, prin ALPAB, a comandat expertizele tehnice aferente. În paralel, au fost realizate un studiu de evaluare peisagistică, un studiu istoric şi unul dendrologic, vegetaţia fiind principala componentă a Grădinii Cişmigiu. Aceste documente au evidenţiat şi alte neajunsuri ale acestui spaţiu: la ora actuală, alimentarea spaţiilor comerciale din parc se realizează haotic, cu deversări la teren, cu alimentări electrice cu cabluri şi prelungitoare trecute prin copaci, etc., fapt care poate afecta buna funcţionare a parcului pe termen lung.

Parcul Cişmigiu a suferit de-a lungul timpului o serie de transformări, unele dintre ele dăunătoare: Este vorba, de exemplu, de neutilizarea construcţiilor destinate grupurilor sanitare existente în parc încă din anii 1936-1940, amplasarea de tonete/ chioşcuri pentru diverse activităţi comerciale, mini grădini zoologice, mobilier de joacă pentru copii amplasat neadecvat la specificul parcului, nenumărate tipologii de mobilier urban şi împrejmuiri, dar şi de „îmbătrânirea” unora dintre elementele din componenţa parcului- cum este cazul unora dintre poduri.

Subliniem faptul că proiectul se află în etapa DALI (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie), din care rezultă o estimare a costului şi duratei de implementare. Este vorba, aşadar, de o etapă premergătoare Proiectului tehnic, document care va conţine detaliile privind execuţia efectivă şi care abia după votul de ieri urmează să fie demarat.

Notă în atenţia redacţiilor:
Jurnaliştii interesaţi de punctul de vedere oficial şi de prezentarea detaliată a proiectului, la faţa locului, sunt invitaţi să se adreseze Biroului de presă al PMB, pentru stabilirea unei întâlniri cu specialiştii desemnaţi de instituţie.

Pentru edificare, transmitem detaliat categoriile de intervenţii avute în vedere la implementarea acestui proiect (obiective generale şi obiective specifice).

Obiectivele generale de intervenţie:

– Refuncţionalizarea modului de utilizare a parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate ale parcului cum ar fi: ansamblul Cetăţii, ansamblul Movilei, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului Roman cu terasele de meditaţie, în concordanţa cu cerinţele de conservare şi cu cerinţele societăţii actuale;

– Revitalizarea peisageră a parcului prin aplicarea unor măsuri eficiente şi ştiinţifice de înlocuiri, toaletări, plantări etc cu punerea în valoare reciprocă atât a vegetaţiei cât şi a ansamblurilor construite şi a oglinzii de apă, element definitoriu al parcului Cişmigiu;

– Conservarea şi punerea în valoare a tuturor elementelor şi pieselor istorice inventariate;

– Conservarea şi protejarea speciilor şi exemplarelor deosebite de vegetaţie şi arbori.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Restaurarea ansamblurilor istorice care definesc compoziţional gradina precum axul central, ansamblul Cetăţii, ansamblul Movilei şi Buturugă, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului roman şi cu terasele de meditaţie;

– Restaurarea şi consolidarea Foişorului;

– Restaurarea şi conservarea fântânii Eminescu şi a scării care coboară din Bulevardul Ştirbei Vodă cu realizarea în completare a unei rampe care să asigure accesibilitatea din zona de nord în interiorul grădinii;

– Refacerea integrală a pergolelor de lemn din aleea paralelă cu bulevardul Schitul Măgureanu;

– Refacerea aleilor în totalitatea acestora cu retrasarea lor pe anumite zone în vederea punerii în valoare a ansamblurilor mai sus amintite;

– Revitalizarea peisageră a materialului horticol, arbori şi arbuşti constând în toaletări, înlăturarea exemplarelor uscate, bolnave sau parazitare, repoziţionarea, plantarea şi completarea anumitor aliniamente;

– Conservarea şi consolidarea malurilor lacurilor cu reabilitarea debarcaderului;

– Restaurarea şi completarea împrejmuirilor de valoare de incinta şi din interiorul incintei;

– Conservarea, consolidarea şi restaurarea podului de nuc;

– Reorganizarea zonei administrative şi de întreţinere a parcului cu realizarea unor cabane pentru vestiare şi depozite de scule în concordanţă cu amplasamentul istoric;

– Reorganizarea locului de joacă pentru copii şi a zonei de sport într-o unică pastilă generoasă aflată pe latura de est a parcului în apropierea intrării din rondul Valter Mărăcineanu;

– Reabilitarea celor două clădiri anexe grupuri sanitare publice, în prezent nefuncţionale;

– Reorganizarea chioşcurilor, cu racordarea acestor locaţii la reţeaua de apa-canal şi electrică;

– Reabilitarea reţelei de apă canal şi a cişmelelor cu refacerea branşamentelor;

– Reabilitarea fântânii din lacul mare şi alimentarea cu apă a tuturor punctelor de interes peisager: izvoarele din jurul lacului Kretzulescu şi cascadele de la ansamblul Movilei;

– Reabilitarea reţelei de medie şi joasă tensiune cu refacerea branşamentului electric al parcului;

– Reorganizarea iluminatului arhitectural;

– Conservarea, restaurarea şi reorganizarea mobilierului urban istoric valoros, recuperarea mobilierului actual de calitate şi completarea acestora cu mobilier executat în replică mobilierului istoric;

– Desfiinţarea împrejmuirilor parazitare şi tuturor chioşcurilor, automatelor şi a toaletelor ecologice parazitare.

Cookies