ARHIVA B365

PMB dezminte informaţiile potrivit cărora la CE s-ar investiga înfiinţarea companiilor municipale

La nivelul primăriei nu există o informare oficială în acest sens, reiese dintr-un comunicat transmis de PMB. Potrivit aceleiaşi surse, dacă i se va solicita acest lucru, primăria va pune la dispoziţia oricărei instituţii cu atribuţii în domeniu documente care să ateste că înfiinţarea companiilor municipale „a fost făcută în deplină legalitate, după modele deja utilizate în alte mari oraşe din ţară şi în mari capitale europene”, iar procedurile de atribuire a contractelor la nivelul acestor companii se fac cu respectarea legislaţiei în domeniu.

„Primăria Capitalei este singura administraţie din ţară care, de 11 ani, nu a făcut nicio delegare de gestiune a unui serviciu public. Contractele încheiate înainte de anul 2000 se prelungeau sine die, fără licitaţii, fără o procedură transparentă, fără respectarea legislaţiei privind utilităţile şi serviciile publice. Dovada acestui mod de lucru păgubos este că avem în Capitală proiecte mari de infrastructură care trenează de 8-10 ani. Cu noul sistem de lucru, prin intermediul companiilor municipale, economisim banii şi timpul bucureştenilor. Acestea sunt motivele pentru care am decis să ne adresăm instanţei împotriva celor care şi-au făcut un obicei din a colporta informaţii false şi din a provoca nesiguranţă în rândul populaţiei cu modul sistematic de dezinformare a opiniei publice”, a precizat primarul general, Gabriela Firea.

Conform PMB, domeniul înfiinţării companiilor municipale este reglementat de Legea administraţiei publice (art. 84 coroborat cu art. 36 alin 2 lit. a) şi de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice (art. 22 alin. 1).

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală prevede că CGMB „exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de interes local”. Consiliul exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale în condiţiile legii.

„Astfel, Consiliul General hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor de interes local, înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local şi instituie norme de organizare şi funcţionare a acestora. Totodată, Consiliile Locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local”, a menţionat PMB.

De asemenea, potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, „autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora”.

Primăria a mai menţionat că legalitatea Holdingului Municipal este certificată şi de Tribunalul Bucureşti, care în iulie 2017 a respins, ca neîntemeiată, solicitarea USR care cerea suspendarea hotărârilor de CGMB de înfiinţare a celor 22 de companii municipale.

„Subliniem faptul că nu se pune problema instituirii vreunui fel de monopol. Delegarea unui serviciu public nu poate fi considerată monopol, legea fiind cât se poate de explicită, iar în celelalte situaţii, societăţile din holdingul Primăriei vor acţiona pe piaţa concurenţială, în acord cu legislaţia în vigoare. Din aceleaşi considerente, nu suntem în situaţia acordării vreunui ajutor de stat pentru aceste societăţi”, se arată în comunicat.

Potrivit aceleiaşi surse, achiziţiile realizate la nivelul holdingului municipal au loc „cu deplină respectare a legislaţiei în vigoare”, iar activitatea societăţilor va fi supusă controlului anual al Curţii de Conturi.

PMB a adăugat că această organizare va duce „la reducerea semnificativă a cheltuielilor” pentru asigurarea serviciilor publice.

„În susţinerea acestor afirmaţii, oferim exemplul Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă, care realizează documentaţii tehnice pentru obiectivele de investiţii ale PMB la cele mai reduse termene şi preţuri de pe piaţă”, a menţionat sursa respectivă.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button