PMB, dezbatere publică privind soarta pe următorii 10 ani a transportului public din București. Ultimul anunț al Primăriei Capitalei

17 mai 2021
465 Afișari
PMB, dezbatere publică privind soarta pe următorii 10 ani a transportului public din București. Ultimul anunț al Primăriei Capitalei

În 15 mai au expirat actualele contracte de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov, și Primăria Capitalei a pus luni, în dezbatere publică, noul proiect, despre care USR PLUS Bucureștu spune că reprezintă soarta pe următorii 10 ani a transportului public din București.

Primăria Capitalei a anunțat, luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ privind un proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov.

Cine ar primi serviciul de transport pentru următorii 10 ani

Serviciul public local de transport călători din Capitală ar urma să fie delegat pentru o perioadă de zece ani către STB, Serviciul de Transport Voluntari SA (STV SA) şi Ecotrans STCM SRL, conform unui proiect supus dezbaterii publice de municipalitate.

Pe site-ul PMB au fost publicate, spre dezbatere, trei proiecte de hotărâre privind:

– avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea Bucureşti -llfov, către operatori regionali;

– acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de călători către operatorii regionali;

– avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI).

Prin cel de-al treilea proiect se avizează contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport pe zece ani cu: Societatea de Transport Bucureşti STB SA, cu SC. Serviciul Transport Voluntari SA şi cu Ecotrans STCM SRL, în arealul deservit de TPBI. De asemenea, se avizează contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport pe un un an, ca masură de urgenţă, cu SC Regio SERV Transport SRL.

Contractul TPBI – STB ar urma să aibă o valoare totală de 13,9 miliarde lei, la care se adaugă TVA, calculată prin însumarea valorilor estimate planificate pentru fiecare an de contract.

În schimbul dreptului de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziţie, operatorul se obligă să plătească o redevenţă de 0,03% din valoarea acestora. Pentru primul an, această redevenţă ar fi de 642.555 lei.

Anunțul PMB

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice …”

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 30.06.2021.

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:

– pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro; link: http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php

– la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 25.05.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Unde se pot trimite propuneri

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

– prin site-ul www.pmb.ro;

– prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

– pe e-mail la adresa: [email protected]

USR avertiza încă de săptămâna trecută

USR Bucureşti îi solicita primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, încă de săptămâna trecută, organizarea „de urgenţă” a unei dezbateri privind transportul public de suprafaţă în regiunea Bucureşti – Ilfov, relatează Agerpres.

Contractul a expirat în 15 mai

USR Bucureşti precizează că pe 15 mai expiră actualele contracte de delegare a gestiunii şi este „foarte probabilă” convocarea pentru săptămâna viitoare a unei şedinţe de Consiliu General în care aceste documente să fie supuse aprobării. „Soarta pe următorii 10 ani a transportului public de suprafaţă în regiunea Bucureşti – Ilfov nu trebuie decisă pe repede înainte”, subliniază sursa citată.

„USR PLUS consideră că tratarea unor subiecte de o asemenea importanţă, cum este transportul public de călători din Bucureşti şi Ilfov, nu poate fi făcută fără o dezbatere publică reală, fără implicarea în dezbatere a societăţii civile organizate, a asociaţiilor de specialitate şi a asociaţiilor profesionale, a tuturor actorilor interesaţi. Solicităm Primarului General organizarea de urgenţă a unei dezbateri publice care să îndeplinească următoarele condiţii: (1) publicarea odată cu anunţul de dezbatere a întregii documentaţii relevante; (2) anunţarea dezbaterii în timp util, publicitate pe toate canalele de comunicare relevante; (3) luarea de măsuri pentru invitarea/implicarea în dezbatere a actorilor relevanţi”, transmite organizaţia.

Nicușor Dan a convocat o ședință

Potrivit postării citate, săptămâna trecută, primarul general, în calitate de preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Bucureşti-Ilfov (TPBI), a convocat o şedinţă a Consiliului Director al TPBI în care să fie supuse analizei şi aprobării un studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public local de transport călători; contracte de delegare a gestiunii pentru o perioadă de 10 ani, pentru STB, Serviciul de Transport Voluntari SA (STV SA) şi Ecotrans STCM SRL; un contract de delegare de urgenţă a gestiunii pentru o perioadă de un an pentru SC Regio Serv Transport SRL; structura noului plan tarifar.

Reprezentantul USR PLUS în Consiliul Director, Gabriel Rău, nu a votat marea majoritate a punctelor de pe ordinea de zi, în lipsa posibilităţii de analiză „reală” a documentelor supuse avizării.

Cookies