ARHIVA B365

PMB:Apel de proiecte în domeniile cultură, mediu, tineret, cu termen limită de depunere 3 octombrie

Perioada de depunere a cererii de finanțare și a documentației aferente este 18 septembrie – 3 octombrie 2018. Întreaga documentație de solicitare a finanțării poate fi consultată și descărcată de pe pagina web a Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, secțiunea: Finanțări Nerambursabile. Suma alocată pentru anul 2018 este de 3.105.000 lei pentru fiecare domeniu în parte, adică un buget total de 9.315.000 lei. Valoarea minimă a finanțării pentru un proiect este de 9.000 lei, iar valoarea maximă – de 93.000 lei.

Realizat la inițiativa Primarului General, Gabriela Firea, Programul de finanțare nerambursabilă își propune să sprijine inițiative și acțiuni ale persoanelor fizice și juridice fără scop patrimonial din Municipiul București, dar și să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor acordate cetățenilor, pentru dezvoltarea comunității.

Documentația se depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic, pe suport fizic, în plic sigilat la Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti din B-dul Regina Elisabeta nr.42 şi va avea menţiunea pe plic, după caz (în funcție de domeniul pentru care se aplică): „În atenţia Direcţiei Relaţia cu ONG, Sindicate şi Patronate – Secretariatul Comisiei de Evaluare şi Selecţionare Proiecte din domeniul Cultură/ Protecţia Mediului Înconjurător/Activităţi de Tineret.

Data limită de depunere a proiectelor este 3 octombrie ora 16.00.

Autoritatea finanțatoare, Municipiul București, reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la 30 la 15 zile conform art.20 alin. 2 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțările nerambursabile și finalizarea acestora pana la sfârșitul anului 2018.

Acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului București în aceste domenii este reglementată de HCGMB nr. 553/2018 și HCGMB nr. 554/2018.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button