ESENTIAL

PLANUL de măsuri pentru reducerea supraaglomerării din închisori, în dezbatere publică

Prima parte a planului de măsuri adoptat la sfârşitul lunii iunie de Ministerul Justiţiei împreună cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), pus în dezbatere publică marţi, se referă la dreptul la muncă, notează Mediafax.

În acest sens, ministerul a identificat potenţiali beneficiari ai forţei de muncă din penitenciare. De asemenea, proiectul prevede „inventarierea tuturor posibilităţilor de exploatare a Gospodăriilor Agro-zootehnice (G.A.Z) aparţinând unităţilor de detenţie precum şi a numărului de deţinuţi care pot lucra în cadrul acestora. În acest sens se va avea în vedere diversificarea culturilor agricole în funcţie de solicitările momentului şi posibilităţile zonei”.

Tot în ceea ce priveşte accesul la muncă al deţinuţilor, Ministerul Justiţiei propune identificarea şi amenajarea unor spaţii pentru activităţi productive/ocupaţionale şi identificarea unei oferte de spaţiu aparţinând unităţilor penitenciare spre a fi ofertate agenţilor economici care doresc desfăşurarea de activităţi cu persoanele private de libertate.

Planul de măsuri prevede şi evaluarea prevederilor legale şi identificarea de soluţii pentru facilitarea valorificării produselor obţinute în cadrul muncii prestate atât în cadrul penitenciarelor cât şi în exteriorul acestora de deţinuţi. Ministerul propune identificarea unor avantaje fiscale sau de altă natură pentru agenţii economici care angajează persoane private de libertate, urmând a exista discuţii cu autorităţile competente.

Un alt punct al planului este lansarea unor forme de publicitate referitoare la lucrările ce pot fi executate de unităţile penitenciare cu ajutorul persoanelor private de libertate în diferite ramuri ale economiei.

O a doua parte a proiectului lansat în dezbatere publică se referă la serviciile medicale oferite deţinuţilor, printre propuneri fiind elaborarea şi aprobarea unei decizii pentru desemnarea penitenciarelor spital care gestionează cazurile pentru afecţiuni cronice şi/sau în fază terminală, identificarea unor proiecte pentru întreaga reţea sanitară penitenciară care să contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii medicale şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului medical, ocuparea posturilor vacante (81 de medici, un farmacist şi un biolog)

Ultimul punct al proiectului se referă la reintegrarea socială a deţinuţilor. Astfel, ministerul are în vedere „elaborarea şi promovarea unui set de recomandări care vizează politicile sociale (publice) privind suportul copiilor cu părinţi deţinuţi, crearea unor spatii prietenoase în penitenciar pentru interacţiuni ale copiilor cu părinţii aflaţi în detenţie în cadrul sectorului vizite, diversificarea activităţilor şi programelor de prevenţie a
delicvenţei juvenile destinate elevilor şi studenţilor din afara sistemului, diversificarea activităţilor şi programelor destinate dezvoltării abilităţilor parentale şi consolidării relaţiei persoanelor private de libertate cu familia şi mediul de suport (‚O zi cu tata’, ‚Singur spre şcoală’, ‚O zi cu mama’, responsabilizarea la nivelul fiecărei unităţi a unui asistent social cu atribuţii de organizare a vizitelor copiilor)”.

De asemenea, documentul prevede organizarea periodică a bursei locurilor de muncă/întâlniri cu potenţiali angajatori/târguri de joburi (în interiorul sau exteriorul unităţilor) şi analiza prevederilor legale în materie în vederea formulării modificărilor necesare pentru stimularea angajatorilor în vederea susţinerii socio-profesionale a persoanelor care au executat pedepse privative de .libertate

Consultarea este susţinută în plan local şi printr-o serie de întâlniri regionale la Iaşi, Timişoara, Cluj, Craiova şi Bucureşti cu parteneri instituţionali şi organizaţii neguvernamentale, anunţă Ministerul Justiţiei.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button