Piedone vrea regulament nou pentru amplasarea reclamelor în Sectorul 5

21 mai 2021
99 Afișari
Piedone vrea regulament nou pentru amplasarea reclamelor în Sectorul 5

Piedone vrea regulament nou pentru amplasarea reclamelor în Sectorul 5, iar în acest sens pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 26 mai se va regăsi un proiect pe această temă.

Regulament nou pentru amplasarea reclamelor în Sectorul 5. Conform raportului de specialitate al proiectului, Sectorul 5 nu are un regulament local pentru stabilirea regulilor de amplasare a mijloacelor de publicitate pe teritoriul său, conform Legii 185/2013 cu modificările ulterioare. Ca urmare, nu au fost delimitate zonele de publicitate lărgită, respectiv restrânsă, în corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate şi nici nu au fost stabilite amplasamente cu potenţial de reclamă şi publicitate.

Potrivit Legii nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii 185/2013, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure elaborarea/actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

Prin regulamentul local de publicitate se stabilesc, pe zone, atât amplasamentele, cât şi categoriile de mijloace de publicitate admise.

Ce prevede regulamentul:

Regulamentul stabileşte că din aria de publicitate restrânsă, unde se instituie anumite condiţii restrictive în acest domeniu, fac parte următoarele zone: Grădina Botanică (perimetrul incintei grădinii până la limita gardului de împrejmuire şi trotuarul perimetral); Palatul Cotroceni (incinta zonei cuprinsă între limitele gardului perimetral inclusiv şi trotuarul perimetral gardului palatului); Hotel Marriott, Catedrala Mântuirii Neamului, Calea 13 Septembrie, Piaţa Arsenalului.

În aceste zone de publicitate restrânsă sunt permise, cu respectarea legislaţiei: afişe, firme şi copertine inscripţionate, firme inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces, panouri publicitare de mici dimensiuni cu suprafaţa maximă de 2,20 mp, amplasate la sol fără picior înalt, panouri publicitare cu suprafaţa maximă de 4 mp, amplasate la sol, indicatoare direcţionale, steaguri publicitare amplasate pe stâlpi, coloane port afiş, indicatoare de orientare turistică.

Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile care fac parte din componenţa acestora.

Regulament nou pentru amplasarea reclamelor în Sectorul 5

Chioşcurile de ziare şi altele cu activităţi comerciale pot fi folosite ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al acestora o permite. Dacă publicitatea se face prin colantare, suprafaţa sa poate fi egală cu cea a chioşcului.

Zona de publicitate lărgită este reprezentată de tot teritoriul Sectorului 5, exceptând ariile de publicitate restrânsă. În zona de publicitate lărgită pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate, în condiţiile legislaţiei.

Autoritatea locală va organiza procedura privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţiune a amplasamentelor sau a serviciului de publicitate de pe domeniul public şi privat al Sectorului 5 sau a mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentele locale.

Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora pe faţadele clădirilor sau al celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare.

Autoritatea locală poate aproba, la cererea solicitanţilor, amplasarea mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al UAT Sector 5 ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice. Aprobarea poate fi prelungită, la cererea solicitanţilor, pentru o perioadă cel mult egală cu cea pentru care s-a dat acordul iniţial.

Cookies