LA MINE-N CARTIER

Ce se va întâmpla cu Piața Aviației (Băneasa)-o afacere păguboasă a Administrației Piețelor Sector 1

Hotărârea privind încetarea contractului de concesiune pentru terenul Pieței Aviației a fost aprobată de consilierii locali ai Sectorului 1 în ședința ordinară din luna ianuarie. Consilierii au votat astfel hotârârea privind „aprobarea raportului privind încetarea contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 1913.85 mp, situat în B-dul Aerogării, nr. 29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei/Băneasa)”.

Potivit Art. 15 din contractul de concesiune (Încetarea contractului prin renunțare): „Concesionarul poate renunța la concesiune, în situația în care, cauze obiective, justificate, fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea în funcțiune, după verificarea celor semnalate de concesionar de către o comisie formată din reprezentanții concedentului care împreună cu reprezentanții concesionarului vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului”.

Astfel, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat constituirea unei comisii conform prevederilor contractuale în data de 11.12.2014. Raportul comisiei de analiză a constatat că „existența climatului economic defavorabil face imposibilă realizarea investiției”.

„Contractul de concesiune a Pieței Aviației, încheiat între Consiliul Local Sector 1 și SC Immobiliare SRL, a fost întrerupt la cererea investitorului.

Societatea Immobiliare SRL a solicitat rezilierea contractului, întrucât nu a mai avut putere financiară să continue proiectul”, se arată în răspunsul Primăriei Sectorului 1, la solicitarea B365.ro.

Citește și Piața Amzei, ocupată ILEGAL timp de un an de două firme 

Reamintim că Piața Aviației a fost concesionată în martie 2009 fără organizarea unei licitații publice, ci prin negociere directă, unei firme private, SC Immobiliare Bucarest SRL, care voia să construiască atunci un bloc de 14 etaje pe terenul propriu (alăturat pieței) și să transforme piața în spațiun verde.

Însă în condițiile în care consiliile locale nu dețin patrimoniu, concesionarea terenului ar fi fost ilegală. „Consiliile locale nu pot concesiona teren pentru că nu au patrimoniu. Acesta este atributul Consiliului General al Municipiului București. Consiliile locale pot da în administrare. Ceea ce au făcut este ilegal. Din câte știu eu, Sectorul 1 a cumpărat niște terenuri pe care le-a întabulat pe ADP. Dar și astea trebuie trecute la CGMB, pentru că așa zice legea”, explicase atunci consilierul general Călin Murg pentru hotnews.ro.

Potrivit hotnews.ro, SC Immobiliare Bucarest SRL deținea un teren vecin pieței și urma să construiască un bloc de 14 etaje la parterul căruia să pună la dispoziția Administrației Piețelor Sector 1 o suprafață echivalentă celei concesionate pentru mutarea pieței acolo. Mai mult, terenul pieței ar fi fost transformat în spațiu verde, iar investitorul ar fi trebuit să plătească o redevență anuală de 50.000 de euro.

Însă Comisia Tehnică de Urbanism din cadrul Primăriei Capitalei nu aprobase construcția blocului turn, iar la data de 24.10.2014 SC Immobiliare Bucarest SRL a solicitat Consiliului Local al Sectorului 1 încetarea contractului de concesiune.

La solicitarea B365.ro, reprezentanții Primăriei au mai declarat că „Primăria Sectorului 1 a încasat redevența pe toată perioada derulării contractului de concesiune, investitorul onorându-și obligațiile financiare prevăzute în contract”.

Firma SC Immobiliare Bucarest SRL a fost înfiinţată în anul 2008, în județul Timiș, orașul Chișoda. În 2008 firma avea un singur angajat, iar în 2013 nu mai avea angajați și avea un capital social de 200 de lei, potrivit datelor publicate pe Ministerul Finanțelor Publice. Mai mult, societatea nu a înregistrat profituri în toată perioada activității sale, informație ce reiese din datele publicate pentru cei șase ani de activitate (2008-2013).

Ca urmare a publicării acestui text, Primăria Sectorului 1 a cerut publicarea următorului drept la replică: „bugetul Primăriei Sectorului 1 nu a fost prejudiciat în urma încetării contractului de concesiune încheiat de Administrația Piețelor Sector 1 cu societatea SC Immobiliare Bucarest SRL.

Administrația Piețelor Sector 1 a încasat, pe toată perioada derulării contractului de concesiune, redevențele negociate și prevăzute în contract.

Așa cum și dumneavoastră ați precizat în materialul publicat, obiectul contractului de concesiune a fost darea spre folosință a suprafeței de teren pe care este amplasată piața Aviației, nicidecum realizarea de investiții pentru modernizarea pieței, așa cum în mod incorect ați continuat în text.

Pentru folosirea terenului respectiv, societatea comercială se obligă, prin contractul de concesiune, să achite o redevență anuală în valoare de 50.000 de euro, obligație care a fost respectată de către concesionar. Obiectul contractului nu l-a constituit modernizarea pieței, ci doar dreptul de folosință al terenului, așa cum reiese din contractul de concesiune pus la dispoziția autorului materialului, pentru documentare.

Dacă proiectul imobiliar inițiat de concesionar ar fi fost aprobat de către Primăria Capitalei, atunci suprafața de teren pe care se află amplasată piața Aviației ar fi devenit spațiu verde, anexă a imobilului ce ar fi fost construit. În schimb, Administrația Piețelor ar fi beneficiat cu titlu gratuit, conform contractului, de un spațiu cu o suprafață echivalentă cu cea concesionată, în incinta noii clădiri.

Din cauze independente de Primăria Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1, concesionarul s-a aflat în imposibilitatea de a continua proiectul de investiții, motiv pentru care, SC Immobiliare Bucarest SRL a solicitat încetarea contractului de concesiune, în condițiile legii.

Cum toate prevederile contractuale au fost respectate, iar bugetul local al Sectorului 1 nu a fost prejudiciat în niciun fel, comisia care a analizat această cerere a înaintat, conform legii, Consiliului Local al Sectorului 1 raportul privind încetarea contractului de concesiune.”


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button