LA MINE-N CARTIER

Piața Amzei, ocupată ILEGAL timp de un an de două firme

Administrația Piețelor Sector 1 a reziliat unilateral contractul prin care concesiona administrarea Pieței Amzei către Fergoll Invest SRL și SC Midest Energy SRL. Decizia a fost luată la numai 6 luni de la atribuirea contractului, însă pentru evacuarea firmelor au fost necesare alte 12 luni.

Potrivit autorităților locale, cele două firme au încălcat flagrant prevederile contractuale, precum și cerințele obligatorii din caietul de sarcini privind licitația pentru administrarea Pieței Amzei.

Firmele au mințit privind numărul de angajați, nu au preluat întreaga responsabilitate pentru gestionarea pieței subcontractând o altă firmă. Mai mult, acestea n-au plătit redevența de minimum 36.904,76 euro/lună, fără TVA (sau echivalentul în lei) către Administrația Piețelor Sector 1 și n-au asigurat resursele financiare pentru investițiile asumate prin contract.

Cireașa de pe tort fiind intrarea în insolvență a firmei controlate de către controversatul om de afaceri, Mihai Gabriel Selin, condamnat la 10 ani de închisoare pentru înșelăciune. B365.ro a dezvăluit AICI detaliile afacerii păguboase încheiate de Administrația Piețelor Sector 1, aflată în subordinea primarului Andrei Chiliman, cu cele două firme.

„Administrația Piețelor Sector 1 a procedat la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune a Pieței Amzei întrucât concesionarul format din asocierea SC Selin Grup SRL (care și-a modificat denumirea în SC Fergoll Invest SRL) și SC Midest Energy SRL nu și-a respectat obligațiile contractuale”, se arată într-un răspuns al Primăriei Sectorului 1 la solicitarea B365.ro.

Astfel, potrivit autorităților locale, cele două firme au nesocotit o serie de obligații contractuale, printre care se numără:

a) Plata redevenței;

b) Preluarea întregii responsabilități legate de operarea și mentenanța pieței;

c) Asigurarea resurselor financiare necesare dotării și efectuării investițiilor pe care concesionarul le consideră necesare în vederea operaționalizării pieței conform celor asumate în oferta depusă;

Mai mult, cele două firme ar fi subconcesionat activitățile către terți, ceea ce era interzis de prevederile caietului de sarcini. Punctul 9 din caietul de sarcini aferent anunțului pentru concesiunea Pieței Amzei prevedea expres că „subconcesionarea sau închirierea activelor care urmează a fi restituite, cât și cesionarea drepturilor conferite de contractul de concesiune, sunt INTERZISE”.

„După cum rezultă din înscrisurile existente la dosar, bunurile au fost subînchiriate către SC Barsa&Oz SRL, închiriere care în drept reprezenta o subconcesionare, toate drepturile concesionarului fiind astfel preluate prin contract de către această societate”, se mai arată în răspunsul primit de B365.ro de la Primăria Sectorului 1.

O altă minciună descoperită de autorități este și faptul că SC Fergoll Invest SRL nu avea niciun angajat, firma mințind în oferta depusă pentru licitație. Așadar, SC Fergoll Invest SRL (fosta SC Selin Grup SRL) a scris în oferta depusă pentru administrarea Pieței Amzei că are 23 de angajați (potrivit organigramei), în realitate însă „societatea nu avea angajați, angajații find ai S.C. Barsa&Oz S.R.L. care, prin contractul de închiriere, s-a obligat să aloce și personal”, acesta fiind un alt motiv pentru rezilierea unilaterală a contractului, arată autoritățile locale.

Piața Amzei, ocupată ILEGAL timp de un an

Practic, timp de un an Piața Agroalimentară Amzei a fost ocupată fără titlu de cele două firme care au câștigat licitația controversată inițiată de Administrația Piețelor Sector 1.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 au încercat rezolvarea situației conflictuale pe cale amiabilă, prin invitarea părților implicate la discuții și negocieri.

Eșecul metodei amiabile a dus la evacuarea celor două firme care au administrat ilegal Piața Amzei timp de un an. Astfel, în baza dispoziției primarului Andrei Chiliman, Consiliul Local Sector 1 a luat act de evacuarea celor două firme care au câștigat licitația pentru concesionarea serviciului de operare şi mentenanţă a Pieţei Agroalimentare Amzei în ședința din 11 decembrie 2014.

Consiliul Local al Sectorului 1 a luat act în ședința din 11 decembrie 2014 de faptul că la data de 09.12.2013 a încetat contractul de concesiune încheiat de Administraţia Pieţelor în data de 30 mai 2013 cu Fergoll Invest SRL și SC Midest Energy SRL.

Potrivit hotărârii de consiliu, Administraţia Pieţelor a emis o notificare către cele două firme în data de 08.11.2013, la mai puțin de șase luni de la atribuirea contractului, prin care informa firmele de „rezilierea unilaterală a contractului, pentru nerespectarea obligaţiilor asumate în acesta”.

Autoritățile locale afirmă că au urmat toți pașii pentru a rezolva situația concesionării pieței prin cale amiabilă. Primăria Sectorului 1 a inițiat o serie de demersuri (timp de mai bine de 12 luni) pentru predarea voluntară a pieței. Primăria a apelat inclusiv la procedura medierii, însă firmele SC Fergoll Invest SRL și SC Midest Energy SRL nu s-au prezentat.

„De la data constatării disfuncționalităților și până la data evacuării efective a Pieței Agroalimentare Amzei au fost inițiate o serie de demersuri în vederea predării voluntare a pieței. Între timp, SC Fergoll Invest SRL și-a declarat insolvența, legislația în materia insolvenței impunând respectarea anumitor proceduri. Mai mult decât atât, Administrația Piețelor Sector 1 a invitat cele două societăți inclusiv la procedura medierii, acestea înțelegând să nu se prezinte”, au declarat reprezentanții Primăriei pentru B365.ro.

Prin hotărârea aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 a fost împuternicită să întreprindă toate demersurile necesare în vederea unei administrări judicioase a Pieţei Agroalimentare Amzei după evacuarea firmelor Fergoll Invest SRL și SC Midest Energy SRL.

Recuperarea prejudiciului urmează a se realiza prin intermediul instanțelor de judecată, afirmă reprezentanții Primăriei. „Momentan nu se are în vedere organizarea unei noi licitații pentru concesionarea administrării imobilului”, mai spun autoritățile locale.

Reamintim că pe 30 mai 2013, Administraţia Pieţelor Sector 1 – instituţie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1 – a atribuit prin licitație deschisă contractul de concesiune a serviciilor de operare şi mentenanţă a Pieţei Agroalimentare Amzei firmelor SC Selin Group SRL (care între timp a devenit Fergoll Invest SRL) şi SC Midest Energy SRL.

Valoarea totală a contractului s-a ridicat la 18.942.000 euro fără TVA, sumă mai mică de aproape cinci ori faţă de cea estimată de Administraţia Pieţelor Sector 1 în anunțul de concesiune asociat, publicat pe 14 februarie 2013. Detalii aici.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button