LA MINE-N CARTIER

Peste 89,5 milioane de euro pentru reparația străzilor din Sectorul 1

Potrivit unui anunț publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Administrația Domeniului Public Sector 1 vrea să dea peste 89,5 milioane de euro pentru „Lucrări de reparații străzi ce se vor executa pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1”.

Instituția a demarat la mijlocul lunii ianuarie 2015 procedura de licitație deschisă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. Anunțul implică încheierea unui acord-cadru cu un singur agent economic pentru o durată de 44 luni (3 ani și 8 luni).

Valoarea estimată a contractelor pentru cei 4 ani de contract este de 324,962,502.26 RON fără TVA, sumă ce ajunde la 402.953.503 lei inclusiv TVA, adică 89.545.222 euro.

În primul an va fi atribuit un contract în valoare maximă de 79.977.817,91 lei; în cel de-al doilea an valoarea contractului poate ajunge la 84.187.176,75 lei; în cel de-al treilea an contractul pentru reparația străzilor este estimat să se ridice la suma de 81.661.561,45 lei; iar în ultimul an administrația intenționează să plătească 79.135.946,15 lei pentru reparația străzilor.

„Lucrările de reparații străzi sunt lucrări periodice, executate pe suprafețe până la jumătate din suprafața totală. Aceste lucrări de reparații sunt menite să remedieze sau să atenueze unele defecte ale suprafeței străzii cum ar fi: uzura specifică, planeitatea, etanseitatea și rugozitatea suprafeței de rulare. În această categorie intră și refecerea îmbrăcaminții asfaltului pe fâșiile trasate, crăpate și denivelate de deasupra conductelor tehnico – edilitare”, se arată în documentația publicată pe SEAP.

Ofertanții trebuie să facă dovada că dispun de cel putin următorul personal tehnic de specialitate necesar pentru execuția lucrărilor: – 24 șoferi autobasculante ;- 97 muncitori; -30 asfaltatori;- 34 fierar betoniști;- 60 pavatori;- 1 zidar; 1 sudor;- 11 instalatori ;- 1 topograf.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este de 04.03.2015, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este de 09.03.2015, ora 16:00.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button