LA MINE-N CARTIER

Locuri rămase libere la creşele din Sectorul 1

În prezent mai sunt 53 de locuri libere în creşele din Sectorul 1 45 de locuri la Creşa Sf. Andrei din zona Giuleşti şi 8 locuri la noua creşă din Bulevardul Mareşal Averescu nr. 17 (unde se află şi sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1).

Noua creşă are 30 de locuri şi este rezultatul proiectului cu finanţare europeană „Centrul Româno-Danez de Educaţie Integrată”.

„În Sectorul 1 există cel mai dinamic şi productiv segment social din România. Prin inaugurarea acestei noi creşe, dotată după toate standardele europene în domeniu, proaspeții părinţi bucureșteni primesc un sprijin real pentru creșterea și educația copiilor lor, în condiții de siguranță”, afirmă Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

Prin deschiderea acestei creșe noi, autoritatea locală a Sectorului 1 crește la peste 500 de locuri capacitatea de îngrijire a copiilor cu vârste de până la 3 ani. Cele 30 de locuri de la noua creşă se adaugă celor 180 de locuri de la creşa de pe strada Vrancei, celor 200 de locuri de la Creşa Jiului (Str. Pajurei) și celor 120 de locuri de la Creșa Sf. Andrei (Giulești).

Copiii vor sta la creșă de luni până vineri, în intervalul orar 06.00-18.00, taxa pentru cazurile care nu sunt sociale fiind stabilită la 11 lei/zi, reprezentând contravaloarea hranei. Înscrierile la creșă se pot face la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, din Bulevardul Mareșal Al. Averescu nr. 17, tel: 021/223.41.95.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunţă că se primesc în continuare dosare pentru înscrierea copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani în două creşe din sectoarele 4 şi 6

Pentru înscrierea copiilor la creşele din Sectorul 1, părinţii trebuie să depună la sediul DGASPC Sector 1 următoarele acte, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:

a) cererea de înscriere, însoțită de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unității;

b) copia de pe certificatul de naștere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

d) adeverința de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;

e) adeverința de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

f) fișa imunizării;

g) analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button