BAZAR

Peste 200 de persoane au beneficiat de programe de formare și consiliere profesională IBA

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea și implementarea unui program integrat (activ, preventiv, inovativ și flexibil) de informare, consiliere, formare și promovare, în scopul valorificării capitalului uman din mediul urban/rural, din Regiunea București- Ilfov.

O parte dintre realizările proiectului sunt:

– conducerea unui studiu care a implicat 300 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din București și din județul Ilfov, studiu menit să determine nevoile de dezvoltare ale participanților;

– consilierea și orientarea pe piața muncii a peste 200 de persoane;

-realizarea unui suport informativ pe teme legate de accesul la piața muncii în regiunea Bucuresti–Ilfov

–  consilierea profesionala a peste 200 de persoane

– 6 programe de formare de competențe profesionale

Organizarea a 4 stagii transnaționale în Spania pentru 48 de persoane din grupul țintă. Pe parcursul stagiilor, participanții au primit informații despre experiența locală în ceea ce privește problematica în care s-au format, cât și în ceea ce privește dezvoltarea initiațivei personale.

consilierea și sprijinirea persoanelor interesate în procesul de pregătire pentru inițierea unei afaceri.

În cadrul proiectului s-au predat cursuri gratuite de inspector resurse umane, inspector securitatea si sanatatea muncii, specialist în securitatea și sănătatea muncii, ajutor de bucătar, competențe antreprenoriale, competențe TIC.

Cursurile au fost furnizate de Centrul de Pregătire a Personalului pentru Comerț, instituție acreditată de Ministerul Educației și Ministerul Muncii, cu experiență în organizarea și derularea proiectelor cu finanțare europeană. CEPECOM s-a ocupat, de în primă fază, de recrutarea a 206 persoane din grupul țintă al proiectului și de orientarea profesională a acestora. Pentru o mai bună consiliere a participanților, CEPECOM a organizat 7 focus-grupuri și 53 de interviuri, în urma cărora au fost identificate nevoile de dezvoltare personală pentru fiecare dintre membrii grupului țintă selectați. La final, cursanții au primit certificate de absolvire recunoscute la nivelul Uniunii Europene.

Rezultatele proiectului inițiat de INCDBA au început deja să se vadă. Aproximativ 25% dintre persoanele  care au participat la programele de consiliere, orientare și formare profesională au reușit deja să își găsească un loc de muncă, beneficiind de oportunitățile oferite prin acest program. Inițiatorii proiectului se așteaptă, însă, ca numărul lor să crească în perioada următoare.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare a fost înființat ca unitate cu personalitate juridică în anul 2000 ca institut de cercetări în industria alimentară aflat în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, ca instituție extrabugetară cu venituri obținute integral din:

•          Proiecte în programe naționale și internaționale de cercetare – prin competiție;

•          Proiecte în programe de cercetare prioritare – prin licitație;

•          Comenzi și contracte de prestări servicii în domeniile sale de activitate (analize de laborator, producție, consultanță etc).    Adresă web:  www.bioresurse.ro

 Partener media: B365

Proiectul a fost implementat de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, în parteneriat cu:

 S.C. Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerț – CEPECOM S.A, București

National Technological Canned Food and Food Products Research Business – Spania

S.C. Exclusiv Houston NPA SRL, București

SIVECO România SA, București


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button