ARHIVA B365

Persoane fizice cu RISC FISCAL. 18 români au diferenţe de peste 20 milioane de lei de justificat

Situația pe intervale de risc fiscal – diferența între alocările de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadă – pentru primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015 se prezintă după cum urmează:

Diferențe de justificat (lei)
Nr. persoane fizice selectate pentru VFPD
50.000 – 100.000 lei: 9 persoane
100.000 – 500.000 lei: 45 persoane
500.000 – 1.000.000 lei: 40 persoane 
1.000.000 – 5.000.000 lei: 118 persoane
5.000.000 – 10.000.000 lei:48 persoane
10.000.000 – 20.000.000 lei: 35 persoane
Peste 20.000.000 lei: 18 persoane

Persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale, informează ANAF într-un comunicat de presă remis la redacţie. 

Art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr. 773/2011, prevede următoarele:

Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administraţia fiscală se realizează prin:
a) procesarea şi elaborarea listei persoanelor care depăşesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea descrescătoare stabilită potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacă din informaţiile deţinute organul fiscal identifică existenţa în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button