ARHIVA B365

Patru comisari şefi de la Oficiul pentru Protecţia Martorilor, REŢINUŢI DE DNA

Marţi, procurorii DNA – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale și reținerea, începând cu datele de 16 respectiv 17.11.2015, a inculpaţilor:

PUŞCAŞ DAN-CRISTIAN, comisar şef în cadrul

(O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracţional organizat,
– abuz în serviciu, în formă continuată(2 infracţiuni),

NANU ION-OCTAVIAN, comisar şef în cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracţional organizat,
– obţinere ilegală de fonduri, în formă continuată,
– abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată,

LEHĂDUŞ AUREL, comisar şef în cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracţional organizat,
– abuz în serviciu, în formă continuată (2 infracţiuni),
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată,

GOMEAJĂ MARCEL-DANIEL, comisar şef în cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracţional organizat,
– luare de mită,
– fals intelectual, în formă continuată,
– uz de fals, în formă continuată,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată,

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu datele de 16 respectiv 17 octombrie 2015, față de inculpații:

CROITORIU VIOREL-MARCEL, comisar şef în cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracţional organizat,
– obţinere ilegală de fonduri, în formă continuată,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată ,

PINTILESCU CRISTIAN, director adjunct în cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracţional organizat,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată

Luni seară, Bărăscu a fost reţinut de DNA, fiind acuzat de mai multe infracţiuni, printre care şi constituirea unui grup infracţional organizat, deturnare ilegală de fonduri, fals intelectual şi abuz în serviciu. În cursul zilei, chestorul de poliție Adrian Bărăscu a fost adus sub escortă la sediul Direcției Naționale Anticorupție, în timp ce procurorii au efectuat percheziții la sediul Oficiului Național pentru Protecția Martorilor şi la locuinţa sa.

În ordonanțele procurorilor se arată că, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

„În perioada septembrie – decembrie 2013, inculpaţii Bărăscu Adrian-Augustin, Popa Felicia-Violeta, Nanu Ion-Octavian şi Liţă Andreea-Violeta au constituit un grup infracţional organizat, grupare la care, în perioada 2014 – noiembrie 2015, au aderat şi inculpaţii Croitoriu Viorel-Marcel, Gomeajă Marcel-Daniel, Lehăduş Aurel, Puşcaş Dan-Cristian, Pintilescu Cristian, în scopul săvârşirii infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri, abuz în serviciu şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
În contextul amintit, în perioada 2014 – noiembrie 2015, membrii grupului au acţionat, pe de o parte, în vederea supradimensionării cuantumului fondurilor băneşti necesare protecţiei martorilor, iar, pe de altă parte, pentru reducerea cheltuielilor destinate folosului exclusiv al martorilor din Program.
De asemenea membrii grupului au acţionat şi în direcţia deturnării sumelor de bani cu destinaţia mai sus menţionată către achiziţia directă, de la furnizori preferaţi, a unor bunuri şi servicii destinate înzestrării O.N.P.M., precum şi pentru dotarea funcţionarilor instituţiei, fie în scopul achiziţionării unor bunuri şi servicii inutile ori neperformante.

În perioada 2014 – octombrie 2015, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de ordonator terţiar de credite la O.N.P.M., împreună cu inculpaţii Croitoriu Viorel-Marcel şi Nanu Ion-Octavian (împuterniciţi ai ordonatorului terţiar de credite), în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au folosit documente şi date inexacte (privind estimarea cheltuielilor viitoare, în cuantum total de 565.850 lei, în anul 2014 şi, respectiv, 854.530 lei, în anul 2015), privind cuantumul cheltuielilor destinate protecţiei martorilor, în sensul supradimensionării acestora.
Acest lucru a condus la virarea sumei de 550.850 lei, în anul 2014 şi, respectiv a sumei de 660.230 lei, în anul 2015, la articolul bugetar din care O.N.P.M. ordonanţează şi efectuează plăţi pentru protecţia martorilor.
În perioada 2014 – noiembrie 2015, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de director al O.N.P.M. şi ordonator terţiar de credite, cu ajutorul inculpaţilor Pintilescu Cristian, Popa Felicia-Violeta, Nanu Ion-Octavian, Liţă Andreea-Violeta, Croitoriu Viorel-Marcel, Lehăduş Aurel şi Gomeajă Marcel-Daniel, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a schimbat destinaţia sumei de 264.796,8 lei, alocate protecţiei martorilor, fără respectarea prevederilor legale, pentru înzestrarea sediului O.N.P.M., precum şi pentru dotarea funcţionarilor din această instituţie, în alte scopuri decât cele stabilite prin bugetul de stat.
O parte din sumele de bani deturnate, în cuantum de 69.684,2 lei, au fost plătite furnizorilor, activitatea infracţională fiind întreruptă de controlul I.G.P.R. din 25.09.2015, în urma căruia au fost suspendate procedurile de achiziţie directă a unor produse şi servicii, în valoare totală de 195.112,76 lei.
În perioada aprilie – decembrie 2014, inculpaţii Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de director al O.N.P.M. şi Gomeajă Marcel-Daniel, în calitate de reprezentant al Compartimentului Logistică al O.N.P.M., au întocmit în fals, prin antedatare, 6 (şase) documente justificative, care au fost înregistrate în evidenţele instituţiei, pentru a crea aparenţa respectării procedurii legale de achiziţie directă a unor bunuri şi servicii, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (care reglementează, între altele, atribuirea contractelor de achiziţie publică), în sensul îndeplinirii cerinţei existenţei unui document justificativ, ca procedură prealabilă efectuării achiziţiei.
În ziua de 04 august 2015, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de director O.N.P.M., a încercat să îl determine pe un subordonat de-al său, utilizând afirmaţii cu vădit caracter intimidant şi ameninţări referitoare la continuarea acţiunilor de hărţuire profesională, să nu mai formuleze sesizări penale şi să nu mai dea declaraţii defavorabile conducerii instituţiei, cu prilejul unor cercetări penale.
În perioada 2014 – noiembrie 2015, inculpaţii Bărăscu Adrian-Augustin şi Nanu Ion-Octavian (împuternicit al ordonatorului terţiar de credite) şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, în contextul efectuării unor achiziţii directe (sisteme de supraveghere video şi alarmare) şi luării unor măsuri neperformante, din punct de vedere economic, dar şi sub aspectul asigurării protecţiei efective a martorilor, cu consecinţa prejudicierii, cu suma de 179.778,42 lei, a bugetului destinat protecţiei martorilor şi a vătămării intereselor legale ale martorilor incluşi în Program.
Urmare a încălcării atribuţiilor de serviciu, un număr de 5 societăţi comerciale au beneficiat de încasări în cuantum total de 179,777,47 lei.
În perioada decembrie 2009 – mai 2013, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de director O.N.P.M împreună cu inculpaţii Lehăduş Aurel şi Puşcaş Dan-Cristian, în mod repetat, şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, adoptând comportamente şicanatorii la adresa martorilor incluşi în Program, acţiuni care au dus la vătămarea drepturilor acestora conferite de includerea în Program.

În perioada septembrie 2013 – noiembrie 2015, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii Lehăduş Aurel şi Puşcaş Dan-Cristian, acţionând în calitate de ofiţeri de legătură, desemnaţi cu protejarea a doi martori, şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, adoptând comportamente şicanatorii la adresa acestora, iniţial pentru reducerea cheltuielilor necesare martorilor şi, ulterior, în scopul pedepsirii acestora pentru petiţiile administrative formulate, care au condus la efectuarea unor verificări din partea Corpului de control al M.A.I., fapta cauzând vătămarea drepturilor persoanelor respective conferite de includerea în Program.
În data de 15 aprilie 2013, inculpatul Gomeajă Marcel-Daniel, în calitate ofiţer de legătură al O.N.P.M., a pretins, în mod direct, de la doi martorii protejaţi, suma totală de 1.500 lei, care, în data de 16.04.2013, a fost diminuată la 100 lei, în vederea urgentării instalării sistemului de securitate la locuinţa persoanelor respective, după includerea acestora în Program.
În noaptea de 14/15 iunie 2013, inculpata Liţă Andreea-Violeta, în calitate de psiholog în cadrul O.N.P.M. şi desemnată cu evaluarea şi asistenţa psihologică a unui martor protejat nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în condiţiile în care acesta din urmă i-a adus la cunoştinţă intenţia şi motivaţiile de a comite un act suicidar (tentativa de suicid a avut loc), fapt ce a cauzat vătămarea drepturilor acelei persoane conferite de includerea în Program.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii Croitoriu Viorel-Marcel şi Pintilescu Cristian trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi,
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi,
d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor judiciare,
e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar,
f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Inculpaţilor Croitoriu Viorel-Marcel şi Pintilescu Cristian li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaţilor li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 17 noiembrie 2015, inculpaţii Puşcaş Dan-Cristian, Nanu Ion-Octavian, Lehăduş Aurel şi Gomeajă Marcel-Daniel urmează să fie prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, potrivit comunicatului DNA de marţi.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button