Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde propusă de Comisia Europeană

18 mart. 2021
174 Afișari
Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde propusă de Comisia Europeană

Pașaportul COVID. Adeverința electronică verde sau așa numitul „pașaport COVID-19”, propus de Comisia Europeană, vine cu multe întrebări pe buzele oamenilor. Pentru unele dintre ele există acum și răspunsuri, pe care le prezentăm în ceea ce urmează.

Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde. Întrebări precum ”ce tip de date vor conține adeverințele?”, ”cât va costa eliberarea?” sau ”cum obținem ”pașaportul Covid” și de unde?” au acum un răspuns din partea Comisiei Europeane.

Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde. Comisia Europeană, cea care a propus miercuri crearea unei adeverinţe electronice verzi pentru a facilita libera circulaţie, în condiţii de siguranţă, în interiorul UE, în timpul pandemiei de COVID-19, a oferit și răspunsuri la unele întrebări care s-au născut ca urmare a anunțului.

Potrivit comunicatului, adeverinţa electronică verde va constitui dovada că:

  • deţinătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19
  • a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2
  • s-a vindecat de COVID-19

Sistemul de adeverințe electronice verzi cuprinde trei tipuri distincte de adeverințe COVID-19:

  • o adeverință de vaccinare
  • o adeverință de testare
  • o adeverință de vindecare.

Adeverinţele vor fi disponibile gratuit, în format digital sau pe suport de hârtie, şi vor include un cod QR care să le garanteze securitatea şi autenticitatea.

Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde

 

1.Ce informații va include adeverința electronică verde? Adeverința electronică verde va conține informațiile esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, statul membru emitent și un identificator unic al adeverinței.

În plus:

  • pentru adeverința de vaccinare: tipul vaccinului și producătorul, numărul de doze, data vaccinării;
  • pentru adeverința de testare: tipul de test, data și ora la care a fost efectuat, centrul de testare și rezultatul;
  • pentru adeverința de vindecare: data rezultatului pozitiv al testului, emitentul adeverinței, data emiterii, data de valabilitate

2. Cum asigurați faptul că persoanele nevaccinate nu sunt discriminate atunci când își exercită dreptul la liberă circulație?

Pentru a se asigura că dreptul la liberă circulație în UE este respectat și că persoanele nevaccinate nu sunt discriminate, Comisia propune crearea nu numai a unei adeverințe de vaccinare interoperabile, ci și a unei adeverințe de testare pentru COVID-19 și a unei adeverințe pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19. Astfel, un număr cât mai mare posibil de persoane ar trebui să poată obține o adeverință electronică verde înainte de a călători.

Propunerea este clară cu privire la faptul că adeverința servește la facilitarea liberei circulații în interiorul UE. Nu va fi o condiție prealabilă pentru a putea călători. Persoanele care nu sunt vaccinate trebuie să își poată exercita în continuare dreptul la liberă circulație, dacă este necesar, sub rezerva unor limitări precum testarea sau carantina/autoizolarea.

3. Introducerea adeverințelor electronice verzi înseamnă că statele membre vor trebui să reintroducă controale la frontierele interne pentru a verifica aceste adeverințe?

Bineînțeles că nu! Adeverința electronică verde urmărește să faciliteze libera circulație în interiorul UE și relaxarea restricțiilor actuale, nu să restricționeze dreptul la liberă circulație și dreptul de a călători. Verificarea adeverințelor nu poate justifica, în sine, reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, iar astfel de controale nu sunt necesare pentru ca statele membre să pună în aplicare sistemul de adeverințe.

Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde

4. Care va fi formatul adeverinței electronice verzi?

Adeverințele vor fi eliberate în format electronic, astfel încât să poată fi afișate pe un telefon inteligent, sau imprimate pe hârtie, în funcție de preferința deținătorului. Adeverințele vor conține un cod QR interoperabil, care va putea fi citit automat și care va conține datele esențiale necesare, precum și o semnătură digitală. Codurile QR sunt utilizate pentru a se verifica în siguranță autenticitatea, integritatea și valabilitatea adeverințelor. Pentru a îmbunătăți acceptarea transfrontalieră, informațiile din adeverințe ar trebui să fie în limba (limbile) statului membru emitent și în limba engleză.

5. Cum va funcționa adeverința electronică verde în întreaga UE?

Adeverința electronică verde va conține un cod QR cu o semnătură digitală ca protecție împotriva falsificării. Adeverințele vor fi controlate prin scanarea codului QR, verificându-se astfel semnătura. Fiecare organism emitent (de exemplu, spital, centru de testare, autoritate sanitară) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.

Comisia Europeană va crea un portal de acces. Prin acest portal, toate semnăturile adeverințelor pot fi verificate în întreaga UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului adeverinței nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală.

Comisia Europeană va furniza, de asemenea, aplicații de referință cu sursă deschisă pentru a sprijini statele membre să dezvolte programe informatice pe care autoritățile să le poată utiliza pentru scanarea și verificarea codurilor QR.

Pașaportul COVID. Adeverința electronică verde. Întrebări și răspunsuri

6. Ce vaccinuri vor fi acceptate?

Statele membre ar trebui să elibereze adeverințe de vaccinare indiferent de tipul de vaccin împotriva COVID-19. În cazul în care statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a renunța la anumite restricții de sănătate publică, cum ar fi testarea sau carantina, acestea ar trebui să accepte, în aceleași condiții, adeverințele de vaccinare eliberate în temeiul sistemului de adeverințe electronice verzi. Cu toate acestea, această obligație s-ar limita la vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață la nivelul UE. Statele membre au opțiunea de a accepta adeverințele de vaccinare emise în cazul altor vaccinuri.

7. Ce teste COVID-19 vor fi acceptate?

Din motive de fiabilitate, numai rezultatele așa-numitelor teste NAAT (inclusiv ale testelor RT-PCR) și ale testelor antigenice rapide – incluse în lista stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului – ar trebui să poată fi incluse într-o adeverință de testare eliberată în temeiul regulamentului propus.

Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde

8. De ce nu vor fi incluse autotestele?

Autotestarea nu se efectuează în condiții controlate și aceste tipuri de teste sunt considerate, deocamdată, mai puțin fiabile. Adeverințele ar trebui să fie eliberate de autoritățile sanitare, care nu pot însă să controleze testele efectuate, de exemplu, la domiciliu și, prin urmare, nu pot emite adeverințe fiabile pentru acestea.

9. Va exista o valabilitate minimă a adeverințelor?

Perioada de valabilitate a adeverințelor depinde de dovezile științifice și va fi stabilită de autoritățile de verificare în conformitate cu normele lor naționale. Pe măsură ce vor apărea noi dovezi științifice, se va putea ajusta perioada pentru care adeverințele vor fi valabile pentru derogarea de la cerințele de sănătate publică aplicabile. Regulamentul propus garantează că adeverințele eliberate de alte state membre sunt acceptate pe baza acelorași norme ca cele aplicate adeverințelor eliberate la nivel național. Regulamentul introduce, de asemenea, câteva principii de bază, de exemplu, stabilind la 180 de zile perioada maximă de valabilitate a adeverinței de vindecare. Aceste principii ar putea fi ajustate de Comisie prin intermediul unor acte delegate pentru a se alinia la noile dovezi științifice odată ce acestea vor fi disponibile.

10. Care va fi situația persoanelor care au fost deja vaccinate?

Persoanele vaccinate înainte de instituirea adeverinței electronice verzi ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a obține adeverința necesară. În cazul în care au primit o adeverință de vaccinare care nu îndeplinește standardele de interoperabilitate prevăzute de regulament, pot solicita o nouă adeverință. Totodată, statele membre pot continua să elibereze dovezi ale vaccinării în alte formate, pentru alte scopuri, în special în scopuri medicale.

Adeverința electronică verde. Întrebări și răspunsuri

11. Cât timp va fi valabilă adeverința electronică verde?

Adeverințele sunt legate de pandemia de COVID-19. Sistemul de adeverințe electronice verzi va fi suspendat de îndată ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va declara sfârșitul urgenței de sănătate publică cauzată de COVID-19. În mod similar, în cazul în care OMS declară o nouă urgență de sănătate publică provocată de COVID-19, de o variantă a acestui virus sau de o boală infecțioasă similară, sistemul ar putea fi reactivat.

Pașaportul COVID. Răspunsuri despre adeverința electronică verde

12. Cât va costa eliberarea unei adeverințe electronice verzi?

Adeverințele vor fi gratuite. Statele membre trebuie să suporte costurile de creare a infrastructurii la nivel național. Comisia va oferi finanțare pentru a sprijini statele membre în crearea infrastructurii necesare, dacă va fi nevoie. Comisia va finanța crearea portalului la nivelul UE, precum și dezvoltarea programului informatic care urmează să fie utilizat de persoanele care vor verifica adeverințele prin scanarea codului QR.

13. Cum vor fi protejate datele cu caracter personal?

Având în vedere că datele cu caracter personal conținute în adeverințe includ date medicale sensibile, se va asigura un nivel foarte ridicat de protecție a datelor. Adeverințele vor include doar un set limitat de informații necesare. Țările vizitate nu pot reține aceste date. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea și autenticitatea adeverinței, verificându-se cine a emis-o și a semnat-o. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în statul membru care a emis adeverința electronică verde. Sistemul de adeverințe electronice verzi nu va necesita crearea și întreținerea unei baze de date cu adeverințe medicale la nivelul UE.

14. Adeverința electronică verde va putea fi obținută și de resortisanții (cetățenii) țărilor din afara UE care se află în UE?

Da. Adeverința electronică verde ar trebui să le fie eliberată membrilor de familie ai cetățenilor UE, indiferent de cetățenia acestora. Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere complementară pentru a se asigura că adeverințele electronice verzi se eliberează și resortisanților țărilor terțe care își au reședința în UE sau în statele asociate spațiului Schengen, precum și vizitatorilor care au dreptul de a călători în alte state membre. Adoptarea a două propuneri separate, una pentru cetățenii din UE și una pentru cei din afara UE, este necesară din motive juridice; în ceea ce privește adeverințele, nu există nicio diferență de tratament între cetățenii din UE și cei din afara UE eligibili să le primească. Adeverința electronică verde ar putea să le fie eliberată, de asemenea, cetățenilor sau rezidenților din Andorra, Monaco, San Marino și Vatican/Sfântul Scaun, în special în cazul în care aceștia sunt vaccinați într-un stat membru.

Cookies