ARHIVA B365

Parlamentarii și-au aprobat normele de aplicare pentru pensiile speciale

Secretarul Camerei Deputaților Niculae Mircovici a precizat că acest proiect a fost aprobat în unanimitate de Birourile permanente, nefiind observații negative din partea ministerelor.

Potrivit proiectului referitor la normele de aplicare ale legii privind pensiile parlamentarilor, pentru a-și întocmi dosarul, beneficiarul trebuie să facă cerere de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, să depună o copie a actului de identitate, o procură specială autentică în original, însoțită de copia actului de identitate al mandatarului și de traducerea legalizată, după caz, certificat de cazier judiciar, decizia de pensie pentru limita de vârstă și o declarație pe propria răspundere.

„Acordarea sau respingerea indemnizației se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților sau Senatului, plata indemnizației se face pe data de 15 a lunii curente pentru drepturile aferente lunii anterioare, direct beneficiarului, în numerar, prin mandat poștal sau prin virament bancar, în contul personal al beneficiarului căruia i se vor comunica prin mandat poștal toate elementele de calcul privind sumele lunare”, se mai arată în proiectul referitor la normele de aplicare.

Conform proiectului, plata indemnizației se suspendă de drept în cazul în care beneficiarul obține un nou mandat de parlamentar și se reia când încetează acest nou mandat.

Sursa: Agerpres


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button