ESENTIAL

Parlamentar bucureştean, declarat incompatibil de ANI

În document se mai arată că „ANI s-a sesizat din oficiu, cu privire la nerespectarea de către doamna Brânduşa Cornelia NOVAC, în calitate de Director/ manager al “Circ & Variete Globus” Bucureşti, a regimului juridic privind depunerea şi completarea declaraţiilor de avere şi de interese”.

Practic, funcţia deţinută de Branduşa Novac în cadrul Circului Globus este incompatibilă cu cea de deputat din cauza că „este o funcţie publică de conducere, remunerată de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în baza unui contract de management încheiat pe durată determinată, iar remuneraţia managerului persoană fizică este asimilată, din punct de vedere fiscal, veniturilor salariale”.

În comunicatul de presă al ANI se subliniază că “în baza contractelor de management, Brânduşa Cornelia NOVAC are calitatea de ordonator terţiar de credite, având obligaţia de asumare a responsabilităţilor ce decurg din această calitate. Asta pe lângă obligaţia de a răspunde de gestionarea şi administrarea patrimoniului public încredinţat instituţiei pe care o conduce, precum şi obligaţia de a adopta măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual, organizează, gestionează, coordonează şi controlează întreaga activitate a “Circ & Variete Globus” Bucureşti”.

Din noiembrie 2008 , Brânduşa Novac este deputat al colegiului 8, sector 2 Bucureşti şi secretar al Comisiei pentru Arta, Cultură şi Mass-Media a Camerei Deputaţilor. Deţine funcţia de director al Circului Globus din 1998, unde coordoneaza activitatea unui număr de 200 de salariaţi şi 150 de colaboratori.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button