ARHIVA B365

Părinţii pot depune documente pentru stimulente financiare pentru nou născuţi în Bucureşti

Astfel, acordarea stimulentului se va face de la data comunicării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, în baza art.49, alin.1 al Legii 215/2001 a administrației publice locale, respectiv pentru copiii născuți începând cu data de 26 iunie 2017. Cererile vor fi depuse începând cu data de 3 iulie 2017 la sediul Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni din Șos. Ștefan cel Mare, nr. 38, sector 2 și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București din str. Foișorului, nr.56-58, sector 3, de luni-vineri între orele 9:00 – 15:00.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. Cel puțin unul dintre părinți să aibă domiciliul sau rezidența în municipiul București;

2. Nașterea să fi fost înregistrată într-o maternitate de pe raza municpiului București (publică sau privată).

Părinții se vor prezenta cu următoarele acte, in termen de maxim o luna de la data nașterii copilului:

– dosar cu șină;

– certificatul de naștere al copilului, original și copie sau nr. de înregistrare care conține CNP-ul copilului de la Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu s-a eliberat certificatul de naștere

* dosarul se completează cu copie certificat nastere copil imediat ce este emis , cel mai tarziu în data în care se virează stimulentul;

– biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară (copie);

– actul de identitate al părinților, original și copie;

-extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar.

* Extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc;

– cerere tipizată (se completează la locațiile de depunere sau se poate veni cu ea completată, după ce se descarcă de pe site-ul www.dgas.ro).

– declarație de consimțământ (se completează la locațiile de depunere sau se poate veni cu ea completată, după ce se descarcă de pe site-ul www.dgas.ro)

Pentru informatii puteti suna gratuit la TelVerde 0800.821.218, de luni până vineri, 8:30 – 16:30.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button