Pare utopic, dar merită încercat: cum obții un loc de parcare în București

21 ian. 2021
163 Afișari
Pare utopic, dar merită încercat: cum obții un loc de parcare în București

Deși pare fix așa, nu e chiar ca atunci când vorbești de funie în casa spânzuratului. Parcarea în București și locurile de parcare din Capitală sunt o poveste complicată. Să vedem, totuși, dacă om găsi ceva simplu în povestea asta.

Abia te-ai mutat în București sau locuiești de ceva vreme aici și te-ai săturat să vânezi locuri de parcare în fiecare zi? Hai să vedem cum și dacă se poate rezolva asta. Am căutat și am pus laolaltă tot ce presupune atribuirea locurilor de parcare în parcajele auto de reședință și ce documente sunt necesare pentru a fi obținută.

Actele necesare pentru dobândirea unui loc de parcare în parcajele de reședință:

  • completarea unei cereri de atribuire, care conține datele personale ale solicitantului, precum și semnătura și ștampila administratorului/ președintelui Asociației de locatari/proprietari, prin care se certifică faptul că solicitantul locuiește la acea adresă;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • copia certificatului de înmatriculare a autoturismului (talon auto)
  • copii ale contractului de leasing purtând numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto, dacă este necesar;
  • dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
  • certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul;
  • dovada achitării taxei pentru locul de parcare.

Dosarul complet se depune la Registratură pentru înregistrare. Plata taxei cu regim de tarif pentru locurile de parcare pe anul în curs se efectuează în fiecare an, în perioada  1 ianuarie – 31 martie. Aceste taxe se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, respectivele taxe fiind stabilite în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015, pentru anul 2016.

Achitarea taxei de parcare se efectuează cu prezentarea obligatorie a următoarelor documente:

  • talon auto(persoana fizică) în original și copie si, după caz, copie contract de leasing cu numele utilizatorului sau copie contract de comodat auto încheiat între părți;
  • actul de identitateal solicitantului având adresa de domiciliu situată în arealul parcajului de reședință în original și copie (după caz contract de vânzare-cumpărare locuință).

Rezilierea se efectuează de comun acord, la cerere sau după un an (termenul de valabilitate al contractului).

Informațiile pot diferi de la un sector la altul, astfel încât vă îndrumăm către site-urile unității administrativ teritoriale:

Cookies