LA MINE-N CARTIER

Organizațiile non-profit din Sectorul 4, scutite de la plata impozitului pentru clădiri

Organizaţiile non-profit din Sectorul 4, scutite de la plata impozitului pe clădiri, sunt Asociația Română Anti-Sida (ARAS), Societatea Handicapaților Locomotor din România, Asociația Ateliere Protejate și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sector 4, organizaţii ce au ca principal obiectiv derularea de activităţi social – umanitare şi în sprijinul categoriilor vulnerabile. Această decizie a fost luată la iniţiativa primarului Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, şi a fost adoptată cu aplicarea legislaţiei în vigoare, care stipulează scutiri de la plata impozitelor, în situaţia imobilelor utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații, culte.

Valoarea facilităţii fiscale oferită de Consiliul Local Sector 4 celor 4 ONG-uri este de peste 23.400 lei.

În prezent, sediul ARAS din Sectorul 4 găzduieşte 5 persoane – vulnerabile la infecția HIV, care au drept de ședere în baza unui contract de comodat, încheiat cu titlu gratuit pe perioadă determinată de 1 an. Aceștia sunt incluși într-un program de prevenire a infecției cu HIV, a hepatitelor B și C şi a altor infecții cu transmitere sexuală. Tot în sprijinul acestora sunt realizate periodic acţiuni de promovare a non-discriminării şi de integrare socială.

În atelierul organizat de Asociația Ateliere Protejate în Sectorul 4 vin zilnic 10 – 12 tineri cu nevoi speciale, în vârstă de peste 18 ani, proveniți din centre de plasament. Aceştia sunt incluși într-un proiect de terapie ocupațională, implicându-se în confecționarea lumânărilor decorative și alte obiecte rezultate în urma lucrului manual.

Persoanele cu dizabilităţi din Sectorul 4 participă la programe și activități specifice, în vederea reintegrării socio-profesionale, derulate cu sprijinul Societăţii Handicapaților Locomotor din România. Totodată, acest ONG oferă și servicii de asistență socială acestor persoane.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sector 4 are ca scop sprijinirea membrilor săi, acordând ajutoare sociale nerambursabile în bani, alimente și alte bunuri materiale pentru pensionarii cu venituri modeste, gratuitate la consultații medicale și juridice etc.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button