Încă un reper al Capitalei, în renovare: Opera Naţională va primi o nouă faţă, de 10 milioane de euro

de:
21 iun. 2012
4 Afișari
Încă un reper al Capitalei, în renovare: Opera Naţională va primi o nouă faţă, de 10 milioane de euro

După Teatrul Naţional, altă instituţie emblematică a culturii bucureştene intră în renovare. Ministerul Culturii caută un contractor care să execute lucrari de refacere, reamenajare, dotari si imbunatatire a functionalitatii Operei Nationale Bucuresti.

Ministerul Culturii este pregătit să acorde 9,984 milioane euro plus TVA pe aceste lucrări de renovare a monumentului istoric construit în stil neoclasic în plină perioadă a comunismului, în 1953, după planurile celebrului Octav Doicescu. Banii provin din „credite externe contractate si garantate de stat prin Acordul de Împrumut din 12.12.2006 între România si BDCE, aprobat prin HG 191/2007 precum si din bugetul de stat”. Ofertele vor fi primite până la 6 august. Vor conta preţul ofertei, în proporţie de 80% şi termenul de execuţie.

Expertiza Tehnică relevă faptul că imobilul Operei Naţionale Române prezintă degradări din cauza infiltraţiilor de apă din instalaţiile uzate şi din sistemul defectuos al scurgerii apelor pluviale şi o uzură generală a tuturor elementelor de arhitectură privind tencuielile, pardoselile, tâmplăria, învelitoarea, instalaţiile şi dotările.

Din analiza clădirii din punct de vedere al funcţionalităţii, a rezultat că, pe parcursul exploatării au apărut unele efecte negative privind comportarea acustică a săllii de spectacol prin amenajarea acesteia cu mochete, draperii, tapiţerii scaune, precum şi uzura dotărilor de scenă.

Conform Caietului de Sarcini, vor fi refăcute trotuarele clădirii, vor fi montate rampe pentru persoanele cu handicap, lifturi, vor fi refăcute finisajele exterioare şi restaurate decoraţiile de arhitectură de pe faţadă. Vor fi montate geamuri termopane, dar din stejar, respectând culoarea iniţială.

Acustică mai bună şi mai puţin praf

Acustica sălii se va îmbunătăţi considerabil prin schimbarea scaunelor şi a modului de construcţie a acestora, renunţarea la draperii de pluş şi înlocuirea acestora cu mătase, schimbarea mochetei din pluş masiv cu pluş amestecat cu mătase.

În acelaşi scop se preconizează reabilitarea finisajelor lojelor şi galeriei cu pardoseli mochetă, tapiţerie pluş la scaune, draperii şi tapet pereţi, din mochetă, pluş şi tapet cu fibre de mătase, potrivit cerinţelor de ameliorare sonorizare.

De asemenea, se vor reabilita cabinele de sonorizare şi lumini prin dotarea acestora cu echipamente performante.

Scena se va reabilita prin executarea următoarelor lucrări:

– tencuirea integrală a pereţilor pentru evitarea prafului actual. Cromatica finisajelor scenă, se va stabili pe bază de probe de omologare, la execuţie, cu specialiştii beneficiarului şi proiectantul.

– chituirea integrală a tavanului pentru oprirea coroziunii armăturilor şi stagnarea fisurării betonului de acoperire armături.

– reabilitarea şi modernizarea pasarelelor şi sistemelor de manevrare decoruri şi lumini.

– refacerea platformei scenei şi a sistemelor de manevrare (pneumatice şi foarfece)

– refacerea cortinei antifoc existentă şi montarea a încă două cortine, toate acestea intrând în sistemul automatizat de scenă ce va avea şi posibilitatea de comandă manuală.

Toate echipamentele ce se vor monta sunt realizate special pentru acest sistem automatizat.

Lucrările de reabilitare a scenei şi la sala de spectacole trebuie să se execute în perioada mai – octombrie pentru a nu bloca activitatea stagiunilor şi programul întocmit de managerul Operei Naţionale Române.

Lucrările de restaurare la sala de spectacole vor cuprinde şi refacerea integrală a instalaţiei de sonorizare, instalaţii de lumini. Aceste lucrări trebuie să se execute în aceeaşi perioadă.

Citeşte şi Prima sală nouă de la Teatrul Naţional se deschide în noiembrie

Cookies