ARHIVA B365

Omul de afaceri Mihai Matei, trimis în judecată într-un nou dosar

Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi

MATEI MIHAI, administrator al S.C. Matero Ama S.R.L, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– instigare la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată,
– instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– spălare de bani, în formă continuată,

sub control judiciar, a inculpatei:

MATEI AURELIA LILIANA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– constituirea unui grup infracțional organizat,

în stare de libertate, a inculpaţilor:

VLĂDILĂ CĂTĂLIN şi AVRAM ANGHEL, administratori ai S.C. Maktub S.R.L. respectiv SC Leasimat S.R.L., în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la săvârşirea infracţiunilor de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– fals în declarații, în formă continuată,
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– spălare de bani, în formă continuată,

S.C. MATERO AMA S.R.L., în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– spălare de bani, în formă continuată,

S.C. MAKTUB S.R.L şi S.C. LEASIMAT S.R.L, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de:
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– spălare de bani, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, la nivelul societății comerciale S.C. Matero Ama S.R.L. au fost elaborate două proiecte cofinanțate de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv: „Creșterea Eficienței Energetice a Centrului pentru producerea mixturilor asfaltice” și „Centru pentru producerea betoanelor și mortarelor”.

Ambele proiecte au fost înaintate la Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie și aprobate ulterior, fapt pentru care s-au încheiat două contracte de finanţare, la datele de 22.12.2010 respectiv 06.01.2012.
Aferent proiectelor depuse, S.C. Matero Ama S.R.L., prin reprezentantul său legal-administrator Matei Mihai, a desemnat ca manager de proiect pe inculpata Matei Aurelia-Liliana, soția sa. La rândul său acesta a îndeplinit în cadrul proiectelor calitatea de responsabil cu operațiunile financiare.

În același context, urmărind fraudarea fondurilor nerambursabile, inculpatul Matei Mihai, de conivență cu inculpata Matei Liliana Aurelia și inculpaţii Vlădilă Cătălin, administrator al S.C. Maktub S.R.L. Tecuci și Anghel Avram, administrator al S.C. Leasimat S.R.L., în calitate de ofertanţi, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop manipularea procedurii de achiziție, în sensul depunerii de diligențe pentru pregătirea ofertelor (prin inițierea unor asocieri între societățile acestora cu producătorii utilajelor sau al susținerii ferme din partea acestora) și implicit al stabilirii prețului de ofertare astfel încât societățile controlate de aceștia să obțină punctajul necesar câștigării selecției de oferte iar valoarea utilajelor să fie în mod artificial crescută.

De menţionat este faptul că, S.C. Maktub S.R.L. Tecuci era o societate comercială în care inculpata Matei Liliana Aurelia a deținut anterior funcția de asociat unic și administrator.

În acelaşi scop, în perioada 2010-2012, cu intenție, inculpatul Matei Mihai a determinat-o pe inculpata Matei Liliana Aurelia să accepte depunerea și folosirea unor documente inexacte și false întocmite de ofertanți, în scopul creării unei aparente stări de legalitate a procedurii evaluării, selecției de oferte și adjudecării, de către ofertanți (societăți controlate de inculpat) și obținerii de la autoritatea contractantă – Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie – pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibilă nerambursabilă).

De asemenea, în același scop, inculpaţii Vlădilă Cătălin și Avram Anghel, au depus pentru a fi folosite la autoritatea contractantă – Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie, declarații pe proprie răspundere, neconforme cu realitatea, din care rezulta că nu sunt angajați în practici prohibite, că nu sunt membri ai nici unui grup sau rețele de operatori economici și că nu se află în situația conflictului de interese, documente întocmite și prezentate în cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL.

În cadrul celui de-al doilea proiect, inculpatul Matei Mihai și ceilalți membri ai grupului au beneficiat de sprijinul suspectului Secu Ovidiu care, în calitate de reprezentant al unei firme din Bulgaria, a întocmit și semnat în numele administratorului, fără știința acestuia, documentele necesare participării în calitate de ofertant în cadrul procedurii pentru implementarea proiectului respectiv.

În perioada 23.12.2010 – 08.05.2013, pentru însușirea sumelor ilicite astfel obținute, după achitarea contravalorii utilajelor ofertanților câștigători (S.C. Maktub S.R.L. Tecuci, respectiv S.C. Leasimat S.R.L.), care la rândul lor au procedat la achitarea acestora producătorilor, inculpaţii Matei Mihai, Vlădilă Cătălin și Avram Anghel au disimulat diferența rămasă, în sumă de 4.210.499 lei, echivalentul a 984.936 euro la care se adaugă TVA în valoare de 2.925.910 lei, în vederea ascunderii adevăratei naturi a provenienței, prin încheierea unor contracte comerciale cu aceleași societăți, controlate de membrii grupului.
În final, în baza împuternicirilor pe conturile societăților, inculpatul Matei Mihai, alături de inculpații Vlădilă Cătălin și Avram Anghel, au procedat în mod repetat la ridicarea sumelor de bani în numerar cu justificări aparent legale.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.671.226,46 lei.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparţin inculpaţilor Matei Aurelia Liliana, Matei Mihai şi S.C. Matero Ama S.R.L.
De asemenea, procurorii au mai dispus măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani existente în conturile inculpatului Matei Mihai, deţinute la mai multe unităţi bancare.

Faţă de suspectul Secu Ovidiu, procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova, cu propunere de a se menține măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză, precum şi luarea măsurii preventive a interdicţiei iniţierii ori suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a celor trei societăţi comerciale inculpate.

 

 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button