LA MINE-N CARTIER

O nouă casă de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi din Sectorul 6 a fost inaugurată miercuri

La evenimentul ce a avut loc în incinta noii structuri de protecţie socială, situată în Aleea Istru nr. 6, au participat reprezentanţi ai adminstraţiei publice locale a Sectorului 6, ai Fundaţiei HHC România, dar şi personalităţi care activează în domeniul social.

Momentul a marcat închiderea ultimului centru de tip rezidenţial de pe raza Sectorului 6 şi reorientarea spre servicii sociale alternative, de tip familial, pentru toate categoriile de copii defavorizaţi, o practică încurajată la nivel european.

Cu un număr total de 12 locuri, casa socială preia copiii cu dizabilităţi care au beneficiat de servicii sociale în cadrul Centrului „Sfântul Andrei”, o instituţie de tip vechi, care a fost desfiinţată.

Procesul de închidere a Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi „Sfântul Andrei” a presupus implementarea unui program de prevenire a separării copilului de familie care să preîntâmpine intrarea unor noi copii în instituţie, dar şi reintegrarea familială a unui mare număr de copii şi tineri aflati în servicii de protecţie alternative, ceea ce a permis crearea unor locuri libere pentru cei care urmau să părăsească Centrul „Sfântul Andrei”.

Cu ocazia evenimentului, Primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu, a declarat: „Ameliorarea situaţiei persoanelor cu handicap constituie o prioritate pentru administraţia Sectorului 6. O categorie aparte o reprezintă copiii cu dizabilităţi, care au şanse mari de a se recupera, de a se dezvolta şi de a se descurca singuri în viaţă dacă beneficiază de sprijin profesionist şi un mediu social cât mai apropiat de cel familial. Avem nevoie de efortul întregii comunităţi pentru atingerea acestui deziderat, iar parteneriatul cu HHC România este un model de bună practică în acest domeniu”.

Prima casă de tip familial, tot cu 12 locuri, prevăzută în cadrul parteneriatului, a fost inaugurată pe 15 aprilie, eveniment la care a participat şi ambasadorul special al HHC România, violonistul Alexandru Tomescu.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button