ȘTIRI

O nouă acțiune de ridicare a mașinilor abandonate din Sectorul 2. Ce străzi sunt vizate

Poliția Locală Sector 2 a transmis, vineri, că va continuă acțiunile de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public, în special a celor aflate într-o stare avansată de degradare care ocupă locuri de parcare ce ar putea fi folosite pentru a decongestiona zona respectivă. 

Acțiunea din cursul zilei de miercuri, din zona Șos. Pantelimon nr. 223, Str. Poeților, Bd. Basarabia, Bd. Chișînău, Str. Heliade între vii, Str. Baicului, Sos. Colentina, Str. Drăgușin Deleanu, Str. Județului, Str. Viitorului și Str. Rovine s-a soldat cu identificarea unui număr de 9 mașini abandonate ce vor intră în procedura de identificare al proprietarilor și ridicarea unui număr de trei auto abandonate.

Potrivit Legii 421/2002, procedura aplicabilă în astfel de cazuri este următoarea:

Pentru vehiculele fără numere de înmatriculare (fără stăpân):

 • se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
 • se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
 • se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
 • se întocmeşte procesul-verbal de constatare;
  la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină, în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se înaintează referat către Cabinet Primar pentru emiterea Dispoziţiei de declarare a vehiculului fără stăpân;
 • după emiterea dispoziţiei, se procedează la ridicarea vehiculului de pe domeniul public, de către operatorul autorizat însoţit de un echipaj al DGPL.

Pentru vehiculele abandonate (cu numere de înmatriculare):

 • se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
 • se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
 • se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
  se întocmeşte procesul-verbal de constatare, totodată fiind realizată fişa de identificare a proprietarului, prin
 • solicitarea datelor de identificare la Dispeceratul DGPL;
 • la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină (10 zile), în situaţia în care proprietarul/deţinătorul
 • legal nu a dat curs somaţiei, se întocmeşte referatul cu propunerea emiterii somaţiei de către Cabinet Primar, cu termen de 5 zile de la data primirii, care este transmisă cu aviz de primire prin poştă sau afişată la adresa de domiciliu a proprietarului/deţinătorului legal;
 • la expirarea termenului de 5 zile, se întocmeşte referat cu propunerea de emitere a Dispoziţiei de Primar, prin care vehiculul este declarat abandonat şi ridicat de pe domeniul public.
 • Vehiculele abandonate pe domeniul public sunt ridicate în conformitate cu:

Legea 421/2002- privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale, modificată şi completată de Legea 309/2006;
HG 156/2003- Norme metodologice de aplicare a Legii421/2002;
HCLS3 nr.120/2013- privind reglementarea activităţilor de ridicare,
transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului;
OG 2/2001- regimul juridic al contravenţiilor.

Cum se pot recupera mașinile

Restituirea vehiculelor se face pe bază de proces-verbal de restituire, aprobat de primarul Sectorului 3, dacă proprietarul:

 • face dovada calității de proprietar/deținător legal;
 • achită toate taxele și impozitele prevăzute de lege;
 • achită sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru ridicarea/transportul/depozitarea și paza vehiculului;
 • plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.
  În cazul în care nu se solicită restituirea vehiculelor, acestea vor fi valorificate în condițiile legii de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale.

Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button