Nicușor Dan a convocat ședință la sediul Primăriei Capitalei. Ce proiecte se află pe ordinea de zi a CGMB

26 apr. 2022
878 Afișari
Nicușor Dan a convocat ședință la sediul Primăriei Capitalei. Ce proiecte se află pe ordinea de zi a CGMB
Nicușor Dan a convocat ședință la sediul Primăriei Capitalei. Ce proiecte se află pe ordinea de zi a CGMB. Sursa foto: Facebook/ Nicușor Dan

Joi este ședință CGMB la sediul Primăriei Capitalei, convocată de Primarul General, Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află 40 de proiecte, transmite PMB.

Nicușor Dan a convocat ședință la sediul Primăriei Capitalei

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a convocat ședinţa ordinară a Consiliului General al Muncipiului Bucureşti, joi, 28 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Capitalei, potrivit informațiilor oficiale transmise de PMB.

Această ședinţă se va desfășura online și va fi transmisă live pe site-ul Primăriei Municipiului București, dar şi pe pagina de Facebook.

Ce proiecte se află pe ordinea de zi a CGMB

Pe ordinea de zi a CGMB se află 40 de proiecte, inițiate de Nicușor Dan:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în municipiul București începând cu anul 2023;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziționare mijloace de transport moderne necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C. G. M. B. nr. 170/30. 03.2022 privind participarea și depunerea cererilor de finanțare de către Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A. 1/1;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Bd. Theodor Paliady, 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Calarasi, Bd. Corneliu Coposu inclusiv bucla Complex Titan”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Pache Protopopescu si Strada Traian”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Banca de Țesuturi Spitalul Clinic Colentina”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere corpuri existente Spitalul Clinic Colentina”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare
incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul de Pneumofiziologie Sfântul Ștefan;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare
incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colțea;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Sfânta Maria;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Dr. lon Cantacuzino;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și in cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructură de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen pentru Spitalul Clinic Colentina;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici faza DALI, aferenți obiectivului de investiții „Bloc Operator și A.T.I. Clinica Ortopedie Pavilion „G” — Spitalul Clinic Colentina”;

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/2008;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea sistemului de management anticorupție” și a cheltuielilor legate de proiect;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Municipal ”Lucia Sturdza Bulandra”, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București;

23. Proiect de hotărâre privind încheierea unor acorduri — cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică pentru reprezentarea intereselor Municipiului București;

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea de către Municipiul București, a documentației tehnico — economice aferentă obiectivului de investiții ”Finalizare Lucrări reabilitare la Grupul Școlar Nichita Stănescu cuprinsă în proiectul — Reabilitare Infrastructurii Educaționale în București”, Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea finalizării lucrărilor;

25. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București, a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 13/08.07.2020, situat în București, Str. Av. Popișteanu nr. 39, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar;

26. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 16 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor, prevăzut în anexa I la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/02.08.2021;

27. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 6 să încheie un Acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București;

28. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî, in condițiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex S.A., pentru realizarea in comun a unor proiect de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ — teritorială a Sectorului 6;

29. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul General al Municipiului București în vederea încheierii unui Protocol de cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București și Baroul București;

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 318/2016;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal București;

32. Proiect de hotărâre privind împuternicirea societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut de la bugetul Municipiului București către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

34. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 281/30.05.2019 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilul-monument istoric ’aflat în proprietate privată, situat la adresa Splaiul Independenței nr. 74, sector 5, București, nr. cadastral 224377, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local aferente proiectului de utilitate publică “Spațiul Cultural Municipal”;

35. Proiect de hotărâre privind ratificarea hotărârilor nr. 4/15.02.2021 și nr. 26/14.05.2021 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București — Ilfov;

36. Proiect de hotărâre privind avizarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu S.C. Regio Serv Transport S.R.L., în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov;

37. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Publ’ic București — llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de calatori către operatorul regional S.C. Regio Serv Transport S.R.L.;

38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice și a imobilelor aflate în”ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București program finanțat de la bugetul local și din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și a Normelor Metodologice aferente;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei utilajelor și autovehiculelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 tone, precum și a traseelor de deplasare pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) – patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km. Grupate pe trei loturi, lot III – Obiectiv 5, Magistrala Progresu Berceni — CB04’— CO5 — 3,9 km., conform art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/30.03.2021;

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.;

41. Întrebări și interpelări.

Cookies