Nicuşor Dan a convocat o ședință CGMB miercuri dimineață. Rectificare bugetului propriu al PMB, pe ordinea de zi

28 iun. 2021
4147 afișări
Nicuşor Dan a convocat o ședință CGMB miercuri dimineață. Rectificare bugetului propriu al PMB, pe ordinea de zi

Primarul Nicușor Dan a convocat miercuri dimineață, începând cu ora 11, o ședință a CGMB pentru votul a vreo 53 de proiecte aflate pe ordinea de zi, printre care și o rectificare a bugetului propriu al PMB.

Într-o informare transmisă luni, Primăria Capitalei anunță că edilul Nicuşor Dan, a convocat sedinţa ordinară a Consiliului General al Muncipiului Bucureşti, pentru marți, 29 iunie, începând cu ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Ședința, live pe site și pe Facebook

Sedinţa va avea loc cu prezenţa consilierilor generali în sală si va fi transmisă live pe site-ul PMB şi pe pagina de Facebook.

Ordinea de zi a ședinţei CGMB poate fi consultată mai jos. Printre proiecte se numără o rectificare a bugetului PMB, o serie de studii de fezabilitate, renovarea unei case vechi de pe Batiștei și multe altele.

29 iun 2021
11:00
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 3/2021 privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială – Comisia de Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea încheierii Acordului de Parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, în cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului București în calitate de solicitant în cadrul Acordului de Parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Consolidarea sistemului de management anticorupție”, în cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

5. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/20.06.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate “Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul Bucureşti”
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Transport și Mobilitate Urbană – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Achiziția a 100 autobuze electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora, de către Municipiul București”
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Transport și Mobilitate Urbană – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

7. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul Bucureşti şi Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar în vederea stabilirii cadrului organizatoric de încurajare a participării preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la activităţi cu caracter sportiv, implementarea normelor privind finanţarea unor programe sportive şi organizarea de evenimente sportive, cu aplicarea criteriilor specifice de selecţie şi îndrumarea elevilor
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Sănătate, Sport și Educație Socială – Comisia de Învățământ și Tineret – Comisia Juridică şi de Disciplină 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea de către Municipiul București a documentațiilor tehnico-economice faza ”Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Documentație tehnică de obținere a Autorizației de Construire, detalii de execuție, Asistență tehnică” aferente obiectivului de investiții ”Construire 4 grădinițe cu 8 grupe, în incinta unităților școlare din sectorul 2, București”, Consiliul Local Sector 2
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Învățământ și Tineret – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Comisia Juridică şi de Disciplină 

9. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extinderea nodului intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E aferent proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură cod SMIS 13795, finanțat prin POIM 2014-2020”
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia de Patrimoniu – Comisia Juridică și de Disciplină 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 296/31.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Batiștei nr. 5, sector 2, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 394/26.07.2018 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/07.09.2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în B-dul Carol I nr. 63, sector 2, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 394/26.07.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/07.09.2020
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 452/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții – consolidarea imobilului situat în București, str. Bărăției nr. 50, sector 3, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții – consolidare și reparații, refacere fațade, str. Drumul Taberei, nr. 30, bl. OD3, sector 6, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 500/23.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Mille nr. 14 – 16 sector 1, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia de Cultură, Culte și Educație Civilă, Relații Internaționale și Relația cu Societatea Civilă – Comisia Juridică şi de Disciplină 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 214/23.04.2019 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilul – monument istoric aflat în proprietate privată, situat la adresa Calea Moșilor nr. 134, sector 2, București, nr. cadastral 208210, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local aferent proiectului de utilitate publică ”Spațiul Cultural Municipal”
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia de Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină 

16. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A., Consiliul Județean Ilfov și Compania Națională Căi Ferate C.F.R. S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera – Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Transport și Mobilitate Urbană – Comisia Juridică şi de Disciplină 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 3 punctul T37 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Transport și Mobilitate Urbană – Comisia de Patrimoniu – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

18. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Patrimoniu – Comisia de Învățământ și Tineret – Comisia Juridică şi de Disciplină 

19. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C ce reprezintă parte a imobilului situat în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, sector 1
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Patrimoniu – Comisia de Învățământ și Tineret – Comisia Juridică şi de Disciplină 

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 28, sector 1
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Patrimoniu – Comisia de Învățământ și Tineret – Comisia Juridică şi de Disciplină 

21. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 50/20.05.2021, situat în București, Aleea Râmnicel nr. 2, bl. M6, sc. A, et. 10, ap. 60, Sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Patrimoniu – Comisia Juridică şi de Disciplină 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

23. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, de a contribui, în condițiile legii, la finanțarea unor cheltuieli aferente secțiunii de funcționare pentru 4 spitale aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială – Comisia Juridică şi de Disciplină 

24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Pretura Sectorului Botanica a Municipiului Chișinău din Republica Moldova
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Juridică şi de Disciplină 

25. Proiect de hotărâre împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2 și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, în vederea realizării unor lucrări de toaletare și elagaj a arborilor și arbuștilor amplasați în curtea institutului
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Ecologie, Protecția Mediului și Igienizare – Comisia Juridică şi de Disciplină 

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea de către Municipiul București, a documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții ”Construire 4 corpuri noi cu destinația de afterschool și extinderea cu un corp de clădire, în incinta unităților școlare Sectorul 5, București”, Consiliului Local Sector 5
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Învățământ și Tineret – Comisia de Patrimoniu – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Odeon, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de creație, artă și tradiție al Municipiului București, serviciu public de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă Constantin Tănase, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Dramaturgilor Români, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Animație ”Țăndărică” instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de ”Masca” instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Municipal ”Lucia Sturdza Bulandra” instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul ”Excelsior” instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Național al Literaturii Române instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Comedie, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Ion Creangă, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Stela Popescu, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului practicat de către Teatrul Tineretului Metropolis, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Mic, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către Circul Metropolitan București, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de cultură, culte și educație civilă, relații internaționale și relația cu societatea civilă – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății Compania Municipală Medicala București S.A. și acordarea unui mandat expres reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Medicala București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

48. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Sport pentru Toți Bucuresti S.A. si acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Bucuresti în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.
Inițiator – Consilieri GeneraliComisii:
– Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia juridică şi de disciplină 

49. Proiect de hotărâre privind dizolvarea Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

50. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Agrement Bucuresti S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Bucuresti în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Campania Municipala Agrement Bucuresti S.A.
Inițiator – Consilieri Generali
Comisii: – Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

51. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.
Inițiator – Consilieri GeneraliComisii:
– Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe – Comisia Juridică şi de Disciplină 

52. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 433/28.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.
Inițiator – Primarul General al Municipiului BucureștiComisii:
– Comisia de Transport și Mobilitate Urbană – Comisia Juridică şi de Disciplină 

53. Întrebări și interpelări

Proiect de hotărâre suplimentar: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A. 

Cookies