Negoiţă vrea să unifice transportul public între Sectorul 3 şi patru localităţi limitrofe

Negoiţă vrea să unifice transportul public între Sectorul 3 şi patru localităţi limitrofe

Joi, consilierii locali ai Sectorului 3 au aprobat înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Bucureşti 2020” (ADI „Bucureşti 2020”) împreună cu unităţile administrativ-teritoriale limitrofe, respectiv oraşul Pantelimon, oraşul Popeşti-Leordeni, comunele Glina şi Cernica, pentru furnizarea în comun a serviciilor de utilităţi publice. Proiectul, introdus pe ordinea suplimentară a şedinţei Consiliului Local Sector 3, a trecut cu 19 voturi „pentru”, 6 „împotrivă” şi 4 „abţineri”.

Totuși, pentru Popești-Leordeni, există linii de transport preorășenesc inclusiv organizate de RATB, respectiv liniile 402 și 414.

Prin aprobarea acestui proiect, Primăria Sectorului 3 va plăti anual, la ADI „Bucureşti 2020”, o cotizaţie de circa 400.000 lei, reprezentând echivalentul a câte 1 leu pentru fiecare locuitor. Şi cele patru localităţi limitrofe înscrise în ADI „Bucureşti 2020” vor plăti o cotizaţie anuală de câte 1 leu pentru fiecare locuitor.

Consiliul Local al Sectorului 3 va mai contribui la patrimoniul iniţial al ADI „Bucureşti 2020” cu 70.000 lei, oraşele Pantelimon şi Popeşti – Leordeni vor contribui cu câte 10.000 lei, iar cele două comune vor plăti câte 5.000 lei fiecare pentru patrimoniul Asociaţiei.

Asociaţia are ca scop organizarea în comun a serviciului de transport public între Sectorul 3 şi cele patru localităţi limitrofe.„Dezvoltarea regiunii limitrofe Bucureştiului nu poate fi realizată în lipsa unei infrastructuri locale funcţionale, care să fie capabilă să asigure transportul unui flux în creştere de populaţie dinspre localităţile din judeţul Ilfov către Bucureşti şi înapoi. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport public trebuie realizată printr-un efort concentrat pentru a se asigura un standard comun de calitate al acestui serviciu. O asociere de dezvoltare intercomunitară poate asigura managementul competitiv atât de necesar optimizării serviciului de transport public din zonele limitrofe ale Municipiului Bucureşti. Necesitatea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, având drept scop exploatarea în comun a serviciului de transport public apare cu atât mai stringentă în acest moment, dat fiind că transportul public de persoane între judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti nu se mai găseşte în gestiunea Consiliului Judeţean Ilfov”, se precizează în expunerea de motive, semnată de primarul Robert Negoiţă.

ADI „Bucureşti 2020” se va ocupa de înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public local între Sectorul 3 şi Popeşti – Leordeni, Pantelimon, Glina şi Cernica. De asemenea, Asociaţia va realiza în comun proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente transportului public, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Pe lângă transportul public local, Asociaţia se poate ocupa şi de alte servicii publice, cu excepţia serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Potrivit proiectului, după ce primăriile înscrise în Asociaţie vor hotărî trecerea la un sistem tarifar unic, ADI „Bucureşti 2020” va stabili, ajusta şi modifica tariful unic necesar operării, dezvoltării, modernizării şi/sau baza-suport a contractării de credite nerambursabile ori parţial rambursabile. Conform aceleiaşi surse, tariful nu va depăşi limitele de suportabilitate ale populaţiei şi va ţine cont de principiul solidarităţii.

Asociaţia va mai asigura creşterea progresivă a nivelului de acoperire a transportului public local, va coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente transportului public local şi va aplica în permanenţă principiul „poluatorul plăteşte”.

Potrivit expunerii de motive semnate de Robert Negoiţă, înfiinţarea ADI „Bucureşti 2020” este necesară pentru că asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, care gestionează serviciile de utilităţi publice, pot accesa mai uşor fonduri europene, prin intermediul programelor operaţionale sectoriale, pot beneficia de asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE sau de împrumuturi de la organismele financiare internaţionale, pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional.

Banii necesari pentru investiţiile implementate de ADI „Bucureşti 2020” pot proveni din fonduri nerambursabile acordate de UE sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale primăriilor înscrise în Asociaţii, fonduri proprii sau atrase ale operatorului de transport public.