LA MINE-N CARTIER

Ce proiecte de investiții continuă în Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 vrea să continue, în prima parte a acestui an, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2013, o serie de proiecte începute în 2012, în valoare totală de peste 125 milioane lei. Din totalul acestor investiţii, cea mai mare pondere, 111.485.000 lei, o au cele în reabilitarea termică a blocurilor, urmate de creşa II Titan, cu sediul în Str. Gh. Tătăraşcu, care necesită investiţii de peste 10,5 milioane lei, constituirea unei tribune sportive în parcul „Alexandru Ioan Cuza”, pentru care Primăria Sectorului 3 va plăti 1.544.000 lei, şi executarea unor branşamente electrice şi montarea unei centrale termice la unităţi de învăţământ preşcolar, în valoare de peste 1 milion lei.

Primăria Sectorului 3, în calitate de administrator al terenurilor aflate în domeniul public şi a reţelei stradale din sector, are obligaţia de a asigura amenajarea, personalizarea şi întreţinerea acestora pentru a oferi o imagine urbană actuală, modernă şi care să ţină cont de dezvoltarea viitoare a sectorului. Am iniţiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea Programului obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2013 al Consiliului Local al Sectorului 3, conform anexei, pe care îl supunem spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 3 (CLS3). Conform prevederilor art. 40 din Legea Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006, instituţiile publice pot finanţa obiective de investiţii în continuare, începând cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, până la aprobarea bugetului de stat în cuantum de 1/12 din prevederile anului bugetar precedent„, se precizează în raportul de specialitate al proiectului, semnat de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă.

Proiectul privind aprobarea programului obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2013, al Consiliului Local al Sectorului 3 a fost aprobat, în şedinţa CLS3 de joi, cu 19 voturi „pentru”, 6 „împotrivă” şi 4 abţineri.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button