Modelele de subiecte pentru BAC 2011 au fost postate pe internet. VEZI UNDE LE GĂSEŞTI

de:
01 nov. 2010
0 Afișari
Modelele de subiecte pentru BAC 2011 au fost postate pe internet. VEZI UNDE LE GĂSEŞTI

Modelele de subiecte sunt însoţite de precizări privind scopul evaluării, statutul disciplinei, structura subiectelor, competenţele de evaluat, inclusiv baremele de evaluare şi de notare.

Pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a sunt prezentate modelele de subiecte pentru limba şi literatura română şi matematică, precum şi pentru limba şi literatura maternă (maghiară, germană, rromani, sârbă, slovacă, ucraineană).

Pentru examenul de bacalaureat 2011 sunt prezentate, pentru informarea elevilor, a profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, procedurile de desfăşurare a probelor A şi B (de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limbile materne), a probei C (de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu) şi a probei D (de evaluare a competenţelor digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, pentru limba şi literatura romană, limba şi literatura maternă (croată, germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie şi pentru cele cinci discipline socio-umane (economie, filosofie, logică şi argumentare, psihologie, sociologie). Pentru proba C sunt publicate modele structurate în funcţie de conţinutul probei – înţelegerea unui text audiat, proba scrisă şi proba orală, corespunzătoare pentru cele zece limbi de circulaţie internaţională studiate în liceu. Sunt publicate şi traduceri ale modelelor de subiecte în limbile minorităţilor naţionale.

Publicarea acestor modele de subiecte a fost făcută în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011.


Cookies