Ministerul Mediului demarează programul privind închiderea gropilor de gunoi municipale neconforme

de:
10 apr. 2019
0 Afișari
Ministerul Mediului demarează programul privind închiderea gropilor de gunoi municipale neconforme

„Ministerul mediului a identificat soluţia prin care se va finanţa închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, care fac obiectul Cauzei C-301/17, Comisia Europeană împotriva României. Astfel, prin Ordinul ministrului mediului nr.233/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 230/26.03.2019, a fost aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme din: Tuzla, Braşov, Zărneşti, Râşnov, Făgăraş, Săcele, Victoria, Codlea, Vatra-Dornei, Uricani, Orşova şi Huşi, potrivit prevederilor căruia, începând cu data de 10 aprilie a.c., în termen de două luni, pot fi depuse documentaţiile necesare obţinerii finanţării”, a transmis Ministerul Mediului.

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, le-a cerut primarilor să se implice activ în rezolvarea acestei probleme.

„Vă rog să acordaţi toată atenţia acestui demers, extrem de important, nu numai pentru comunitatea dumneavoastră, ci şi pentru România, şi să nu ezitaţi, în situaţia în care vă confruntaţi cu dificultăţi în elaborarea dosarului, să ne solicitaţi sprijinul, pentru a vă putea încadra în termenul stabilit”, a declarat Graţiela Gavrilescu.

Finanţarea va fi asigurată din Fondul pentru mediu, în procent de până la sută la sută din cheltuielile eligibile.

Sunt considerate cheltuieli eligibile studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de execuţie, lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, dirigenţia de şantier, TVA aferentă proiectului, dar şi cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Se poate primi finanţare pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme care deţin decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu pentru realizarea proiectului de închidere a depozitului emise de autoritatea pentru protecţia mediului.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat, în 2018, România pentru neîdeplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri. 68 de gropi de gunoi neconforme sunt în continuare deschise, deşi România avea obligaţia de a le închide şi a le reabilita până la 16 iulie 2009.

„Prin faptul că nu s-a conformat, referitor la cele 68 de depozite de deşeuri în cauză, obligaţiei de a lua toate măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) şi cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri, acele depozite de deşeuri care, în conformitate cu articolul 8 din directiva menţionată, nu au primit autorizaţia care să le permită să funcţioneze în continuare, România nu şi a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) din Directiva 1999/31 coroborat cu articolul 13 din aceasta”, se arată în hotărârea pronunţată de către CJUE în dosarul C 301/17.

CJUE a reiterat ideea că statele membre au obligaţia de a recupera şi a elimina deşeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană şi mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deşeurilor.

România avea obligaţia de a închide şi a reabilita aceste depozite de deşeuri municipale şi industriale care nu corespund standardelor până la 16 iulie 2009.

Cookies