ARHIVA B365

Ministerul Culturii propune modificarea ordonanței privind cinematografia

Proiectul de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia prevede colectarea unei contribuții de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune, indiferent de tehnologie: transmisie terestră analogică sau digitală, cablu, inclusiv prin fibră optică sau fire telefonice, prin satelit, precum și prin aplicații care utilizează internetul. În prezent, contribuția de 1% se aplică operatorilor economici doar pentru retransmisia prin cablu, prin satelit și prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune.

O altă modificare față de prevederile actuale se referă la colectarea unei contribuții de 1% din încasările lunare realizate de furnizorii de servicii de internet, inclusiv prin serviciile de telefonie mobilă, contribuție care se adaugă prețului pentru serviciile oferite, obligația de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum și obligația de plată a contribuției revenind persoanelor juridice ce realizează aceste venituri. În prezent, este stipulată colectarea lunară a unei contribuții de 3% din prețul filmelor descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie.

Proiectul mai prevede majorarea de la 4% la 5% a contribuției din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, de orice gen și pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spații destinate vizionării cu public; obligația de plată revine exploatanților care asigură minimum 20% din numărul anual de spectacole cu filme românești. În cazul exploatanților care nu asigură cota de 20% prevăzută, contribuția la Fond va fi de 9% din încasări.

Propunerea de modificare a Ordonanței mai prevede, în plus, ca Fondul cinematografiei să fie constituit și din sumele provenite din plățile efectuate de către producători, în cazul în care filmele înregistrează profit din exploatare, în condițiile prevederilor prezentei ordonanțe și contractelor de finanțare încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei.

Totodată, se prevede că un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc va fi direcționat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea și susținerea industriei cinematografice. Suma va fi virată Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent și nu se supune regularizării conform prevederilor din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. De asemenea, fondul este constituit și din colectarea unei contribuții de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc, plata făcându-se până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent.

Proiectul mai prevede că sumele datorate pentru aceste contribuții reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare.

Veniturile proprii ale Centrului Național al Cinematografiei se vor constitui din 8% din Fondul cinematografic, astfel încât 6% va fi pentru pentru Arhiva Națională de Filme în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor românești și pentru funcționarea și modernizarea Cinematecii Române, iar 2% pentru asigurarea cheltuielilor necesare în vederea colectării și administrării Fondului cinematografic, precum și pentru remunerarea membrilor Consiliului, a membrilor comisiilor de selecție, a lectorilor și a celorlalți specialiști care participă la procedurile de acordare a subvențiilor și a sprijinului financiar. CNC va avea și venituri obținute din activitățile organizate și desfășurate în conformitate cu atribuțiile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, precum și venituri provenite din donații, sponsorizări și alte mijloace de finanțare.

În prezent, fondurile CNC se constituie din 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru Arhiva Națională de Filme, în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor cinematografice românești, și 2% pentru cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic.

Ministerul Culturii așteaptă propuneri referitoare la actul normativ.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button