GREEN CITY

Metroul cumpără 16 trenuri noi, cu 133 de milioane de euro VEZI DOTĂRILE

Compania este dispusă să plătească până la 107,2 milioane euro, fără TVA, pentru aceste noi garnituri, adică aproape 133 de milioane de euro, cu tot cu taxe. Licitaţia este inclusă în programul „Modernizarea metroului din Bucuresti – Etapa 4 Achizitia si punerea in functiune a 16 trenuri noi pentru deservirea retelei de metrou existente”. Trenurile noi vor lua locul altor 16 trenuri vechi tip I.V.A. Se mai menţionează în documentaţie că „fabricantul trenurilor va fi obligat să furnizeze în aceleaşi condiţii tehnice şi de preţ, la solicitarea Metrorex, într-un termen stabilit de comun acord, încă cel mult 8 trenuri noi.” Durata de derulare a contractului este estimată la 38 de luni.

Pe lângă nenumăratele coordonate tehnice pe care trebuie să le îndeplinească trenurile ce vor fi achiziţionate, în caietele de sarcini este prevăzută rezistenţa vagoanelor la acte de vandalism, rezistenţa la graffiti a materialelor folosite, dar şi specificaţii referitoare la confortul pasagerilor. „In timpul fazei de studiu, fabricantul trebuie sa trimita mostre din diferitele componente, pentru a demonstra conformitatea cu proiectul si protectia impotriva vandalismului si a graffiti-urilor” – cere Metrorex.

„Locurile pe scaune, eventualele bare suport şi bare de mână, vor fi suficiente pentru a permite fiecărui pasager fie să se sprijine, fie să se ţină de ceva şi să aibă un punct de sprijin în caz de frânare bruscă.” – se arată în document.

„Scaunele trebuiesc aranjate de-a lungul vagonului, pozitionate intre usi. Trebuie sa fie de tip consola. Totodata, ele trebuie sa fie grupate în banchete de cate 6 scaune, cu latime de minim 45 cm la fiecare scaun.” – se mai arată în documente.

Metrourile rebuie să poată fi evacuate rapid, în caz de nevoie: „Dacă trenul este oprit între staţii pentru mai mult timp, călătorii vor fi invitaţi să coboare din tren. Prin urmare, este necesar să se permită călătorilor să coboare din tren in tunel. În acest scop, o scară cu trepte de maximum 0,2 m înălţime va fi amplasată sub bancheta din capătul vagonului opus cabinei de conducere celei mai apropiate, pe partea stângă, in fiecare vagon. Scoaterea scării din poziţia de depozitare, de sub banchetă, se va putea efectua numai prin deblocarea dispozitivului de asigurare cu cheie pătrată de către personalul S.C. METROREX S.A.”

Anunţurile referitoare la închiderea uşilor sunt şi ele codificate în caietul de sarcini: „Avertizarea călătorilor referitoare la închiderea iminentǎ a uşilor va include: fie un mesaj vocal scurt transmis prin sistemul de informare a călătorilor; fie un anumit semnal sonor prin buzerul amplasat deasupra fiecǎrei uşi; fie ambele, mesajul vocal şi semnalul sonor prin buzer; un semnal luminos deasupra uşilor deschise (in interiorul şi exteriorul vagonului). Durata mesajului vocal nu va depǎşi 3 secunde, care este durata normala dintre activarea secventei „avertizare, închidere, monitorizare” şi începutul închiderii uşilor pe partea de serviciu.”

Confortul auditiv este şi el luat în calcul: „Zgomotul generat de trenuri nu trebuie să deranjeze populaţia din zonele învecinate. Un pasager care stă pe peron nu trebuie să fie deranjat de zgomotul produs de trenuri.” – se mai arată în caietele de sarcini.

Pentru siguranţa călătorilor, în caietul de sarcini sunt prevăzute următoarele:

EFECTE DǍUNǍTOARE CERINŢE PRINCIPII

Mişcarea relativǎ a trenului fata de calea de rulare

Călătorii trebuie sǎ rǎmậnǎ în vehicul.

Călătorii închişi într-o caroserie etanşǎ rezistentǎ la presiune dinspre exterior.

Deteriorarea echipamentului Nici un efect asupra starii călătorilor. Proiectarea vehiculului şi a echipamentului sǎ reziste la solicitare normalǎ şi la solicitari extreme.

Rezistenţa la solicitarile climaterice, inclusiv coroziunea.

Incendiu Nici un pasager cu arsuri serioase, intoxicat cu gaze de ardere sau cu disconfort cauzat de intensitatea fumului. Nici un material combustibil sau care poate emana gaze.

Plasarea cu grijǎ a partiţiilor rezistente la foc în zone cu aparate şi circuite de comutatie, pentru a limita propagarea incendiului.

Instalarea extinctoarelor în vederea opririi incendiilor în stare incipientǎ.

Izolarea electricǎ a întregului echipament care poate fi operaţional.

Energie electricǎ

Toate pǎrţile accesibile călătorilor sǎ aibǎ acelaşi potenţial.

Conexiuni de impamantare a caroseriei şi a pǎrţilor metalice.

Incălzirea pǎrţilor cu care călătorii pot veni în contact

Nici o arsurǎ a călătorilor şi, deci, o temperaturǎ maximǎ de 57°C pentru aceste pǎrţi.

Vǎtǎmare cauzatǎ de obiecte din vagon Nici un pasager rǎnit Fǎrǎ pǎrţi care pot fi proiectate.

Fǎrǎ margini ascuţite.

Fǎrǎ posibilitatea ca un obiect sǎ fie prins între pǎrţile în mişcare.

Fǎrǎ obiecte libere.

Acceleraţie transversalǎ şi verticalǎ

In cazul suspensiei defecte: acceleraţia şi deceleraţia vor fi 3.5 m/s², jerk 2m/s3
Vibraţii

Nu vor fi simtite de călători vibratii dezagreabile. Valoarea RMS a acceleratiei vibratiilor interne (in toate directiile) filtrate conform UIC 513 va fi 0,4m/s2

Impactul dintre trenuri Pậnǎ la 10 km/ora, nu se vor produce avarii la tren, iar acceleraţia va fi limitatǎ la

5g pentru un interval 0.1 s

Pentru impacturi la viteze mai mari de 10 km/ora, trebuie limitatǎ avaria structurii.

Se vor prevedea dispozitive de absorbtie a energiei de impact. Dispozitive anti-încălecare, post de conducere anti-impact sau oricare alte solutii constructive in acest sens.

Iluminat

Călătorii nu vor fi afectaţi

Ploaie, scurgeri

Nu va pǎtrunde în vehicul

Zǎpadǎ, grindinǎ Nu va pǎtrunde în vehicul
Praf Nu va pǎtrunde în vehicul
Impactul parbrizului Nu vor patrunde cioburi în interior, in cazul unui impact la 70 km/h cu un proiectil de 1 kg sau de la un glonte de puşcǎ tras de la 30 m Se specificǎ şi verificǎ pentru fiecare tip de test.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Poti citi si:
Close
Back to top button