Metrorex deschide, începând de luni, mai multe casierii pentru elevi şi studenţi

de:
02 sept. 2019
0 Afișari
Metrorex deschide, începând de luni, mai multe casierii pentru elevi şi studenţi

Cele 11 casierii vor funcţiona după următorul program, în staţiile:

– St. Gara de Nord 1 L-V 07:00-20:00

– St. Grozăveşti L-V 07:00-20:00

– St. Piaţa Romană L-V 07:00-20:00 (funcţionează şi pe perioada vacanţelor şcolare)

– St. Piaţa Unirii 1 L-V 07:00-20:00; S 10:30 – 17:00 (funcţionează şi pe perioada vacanţelor şcolare)

– St. Piaţa Unirii 2 L-V 07:00-20:00; S 10:30 – 17:00 (funcţionează şi pe perioada vacanţelor şcolare)

– St. Eroilor L-V 07:00-13:30

– St. Universităţii L-V 10:30-17:00

– St. Piaţa Victoriei 2 L-V 13:30-20:00

– St. Politehnica L-V 13:30-20:00

– St. Nicolae Grigorescu 1 L,Mi, V 07:00 – 13:30, Ma, J 13:30-20:00

– St. Apărătorii Patriei L, Mi, V 07:00 – 13:30, Ma, J 13:30-20:00

Totodată, până la începerea anului universitar, Metrorex va pune la dispoziţia elevilor şi studenţilor încă 6 casierii speciale faţă de cele 11 disponibile în anii anteriori, se arată într-un comunicat remis News.ro.

Metrorex precizează că emiterea şi personalizarea abonamentelor pentru elevi/studenţi impun existenţa unui sistem specializat de verificare a datelor şi documentelor prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi HG nr. 42/201. Titlurile de călătorie, de care elevii/studenţii beneficiază, se acordă lunar conform reglementărilor legale în vigoare.

La casele speciale se pot achiziţiona abonamente pentru perioade succesive (maxim 2 abonamente) prin intermediul aplicaţiei de personalizare.

Acte necesare pentru emiterea titlurilor de transport pentru elevi/studenţi cu preţ redus 50%, conform legislaţiei în vigoare: a) pentru elevi – carnetul de elev (vizat pe anul în curs), care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cartea de identitate pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani împliniţi; b) pentru elevii claselor pregătitoare – adeverinţa doveditoare autentificată cu ştampila unităţii de învăţământ acreditate/autorizate pentru anul în curs şi copie după certificatul de naştere; c) pentru studenţii români şi străini din state membre UE care studiază la o instituţie de învăţământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani – legitimaţie de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs – forma de învăţământ cu frecvenţă), carte de identitate/paşaport; d) pentru studenţii străini din state nemembre UE care studiază la o instituţie de învăţământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani – legitimaţie de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs – forma de învăţământ cu frecvenţă), paşaport/carte de rezidenţă/permis de şedere.

Acte necesare pentru emiterea abonamentelor lunare gratuite, conform legislaţiei în vigoare: a) pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela – carnetul de elev (vizat pe anul în curs) care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, iar la rubrica „menţiuni” va avea atestat dreptul la gratuitate de către unitatea de învăţământ, cartea de identitate pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani împliniţi; b) pentru studenţi – legitimaţia de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs – forma de învăţământ cu frecvenţă) având trecutã menţiunea de gratuitate la călătoria cu metroul, carte de identitate/paşaport.

Modelele de legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt prezentate în anexele 1 şi 2 la normele metodologice aprobate de HG nr. 42/2017. În lipsa acestor documente, nu se vor emite abonamente lunare cu preţ redus 50% şi gratuite pentru elevi şi studenţi.

Cookies