ARHIVA B365

Metrorex cumpără 51 de noi trenuri de metrou, pentru Magistrala 5 de metrou, din Drumul Taberei

Procedura de licitaţie deschisă, iniţiată în luna iunie 2014, se va finaliza prin atribuirea unui acord – cadru, pe o perioadă de 7 ani, în baza căruia S.C. METROREX S.A. va angaja furnizarea a maxim 51 trenuri de metrou, etapizat, prin semnarea de contracte subsecvente acordului – cadru în corelare cu termenele de punere în funcţiune a tronsoanelor Magistralei 5 şi cu fondurile disponibile, anunţă Metrorex, într-un comunicat de presă remis B365.ro.

Sursele de finanţare sunt prevăzute în cadrul a două acorduri de împrumut semnate cu Banca Europeană de Investiţii pentru modernizarea metroului bucureştean, corespunzător finanţării celor două secţiuni ale Magistralei 5, respectiv Secţiunea Drumul Taberei – Universitate şi Secţiunea Universitate – Pantelimon.

De menţionat faptul că, S.C. METROREX S.A. a întreprins demersurile în scopul înscrierii obiectivului de investiţii Magistrala 5 de metrou, inclusiv achiziţia materialului rulant aferent acestei magistrale, în rândul obiectivelor cu finanţare asigurată din fonduri externe nerambursabile, respectiv în cadrul programelor POS-T şi POIM.

Valoarea estimată de S.C. METROREX S.A. pentru achiziţia celor 51 de trenuri noi de metrou care vor circula pe Magistrala 5 de metrou este de 1.556.259.680 lei, exclusiv TVA, respectiv o valoare estimată de 30.514.895 lei, exclusiv TVA, pentru un tren.

În data de 15.10.2014, dată stabilită pentru deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii, la sediul S.C. METROREX S.A. au fost înregistrate un număr de cinci oferte, depuse de companii de renume în domeniul de fabricare a materialului rulant, pe care le prezentăm în continuare în ordinea înregistrării ofertelor.

Astfel prima ofertă înregistrată în data de 15.10.2014 este cea a companiei române S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., companie care a furnizat cu mulţi ani în urmă primele trenuri de metrou care au circulat pe reţeaua de metrou bucureştean.

În continuare au fost înregistrate oferte depuse de compania chineză CSR QINGDAO SIFANG CO. LTD, de compania ALSTOM TRANSPORT S.A. – România cu susţinerea ALSTOM TRANSPORT – Franţa , oferta depusă de compania poloneză Vehicule Feroviare PESA Bydgoszcz S.A. precum şi oferta companiei spaniole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. – Spania, companie câştigătoare a licitaţiei deschise organizate de S.C. METROREX S.A. în anul 2012.

METROREX are 5 ofertanți pentru noile trenuri de metrou. Românii nu întrunesc condițiile

Toate preţurile ofertate se încadrează în valoarea fondurilor estimate pentru finanţarea achiziţiei, iar stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza prin aplicarea criteriilor publicate prin anunţul de participare, criterii în care ponderea preţului ofertat este de 60%, restul de 40% din punctajul total urmărind criterii de performanţe tehnice ale produselor, termene de livrare care condiţionează atingerea obiectivelor asumate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, garanţii, condiţii de confort, costuri pe durata de viaţă, etc.

Condiţiile procedurii de achiziţie au fost stabilite cu asigurarea unei conformări stricte la prevederile legislaţiei aplicabile şi având în vedere complexitatea obiectului, valoarea semnificativă şi importanţa majoră a achiziţiei în atingerea obiectivelor asumate de METROREX şi de România în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile.

Depunerea unui număr semnificativ de oferte în cadrul procedurii de achiziţie precum şi faptul că este vorba de companii cu experienţă în domeniul producerii de material rulant, dovedeşte interesul manifestat de piaţă în cadrul prezentei proceduri de achiziţie, aspect de natură să ne asigure o competiţie reală, premisă esenţială pentru finalizarea cu succes a procedurii de achiziţie, respectiv pentru desemnarea ca ofertă câştigătoare a celei mai competitive oferte.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button