Medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie din data de 1 aprilie 2021

31 mart. 2021
136 Afișari
Medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie din data de 1 aprilie 2021

Medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie din data de 1 aprilie 2021,conform unui comunicat al CNAS, care precizează și care excepțiile de la această nouă facilitate.

Începând cu data de 1 aprilie 2021, medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie din ţară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care este şi medicul prescriptor.

Conform CNAS, excepţie fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia de află asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală.

Medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie

Sursa citată a precizat că, după aprobarea noului Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  pentru anii 2021-2022, o farmacie comunitară/ punct de lucru farmaceutic va încheia un contract unic cu o casă de asigurări de sănătate, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

Această nouă reglementare este cuprinsă în hotărârea aprobată de Guvern în data de 25 martie, care prevede prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare şi modificarea prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, până la 30 iunie 2021, precizează CNAS.

 

Cookies