BAZAR

Matematiciana MARIA GAETANA AGNESI, la 296 de ani de la naștere

MARIA GAETANA AGNESI, născută pe 16 mai 1718, la Milano, a fost o femeie-matematician, lingvist şi filozof italiană. Ei i se atribuie scrierea primei cărţi în care sunt tratate atât calculul diferenţial, cât şi cel integral. MARIA GAETANA AGNESI a luptat pentru emanciparea femeii şi accesul ei la educaţie. În tinereţe, AGNESI şi-a manifestat aptitudinile pentru limbi străine. MARIA GAETANA AGNESI a dezbătut cu numeroşi oameni de ştiinţă probleme ca: propagarea luminii, transparenţa corpurilor, studiul geometric al curbelor.

Ulterior, MARIA GAETANA AGNESI s-a călugărit, intrând în ordinul Ordre des Soeurs Bleues, şi şi-a dedicat întreaga viaţă studiului matematicii. AGNESI a scris o lucrare despre calculul diferenţial şi integral pe care a publicat-o în 1748 şi care ulterior a fost tradusă în engleză şi franceză.

MARIA GAETANA AGNESI a studiat curba de ecuaţie carteziană, xy^2=a^2(a-x), care ulterior a fost numită Bucla lui AGNESI.

Din cauza faptului că era femeie, MARIA GAETANA AGNESI nu a fost admisă în cadrul Academiei Franceze, dar în schimb a intrat la cea italiană, care s-a dovedit mai liberală.

Spre sfârşitul vieţii, ea s-a dedicat operelor de caritate.

Viaţa MARIEI GAETANA AGNESI a fost descrisă de Paolo Frisi, într-o carte din 1799, şi de Bianca Milesi-Mojon, în 1836.

MARIA GAETANA AGNESI a scris două cărţi, „Institutioni analitiche” (1748) şi „Propositiones philosophies” (1783).

Bucla lui Agnesi (cunoscută şi sub numele „cubica lui Agnesi”) este o curbă plană studiată pentru prima dată de MARIA GAETANA AGNESI ‎‎ în 1748, în lucrarea sa ”Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana” (prima lucrare matematică scrisă de o femeie şi care a rezistat timpului). Mai fusese studiată şi de Fermat (1666) şi Guido Grandi în 1703. Curba se obţine astfel: se consideră dreapta OB care trece prin originea axelor de coordonate şi intersectează cercul de rază a şi centru (0, a) pe care se alege punctul de abscisă identică cu cea a punctului de intersecţie a dreptelor OB şi y=2a, iar ca ordonată identică cu cea a punctului de intersecţie dintre OB şi cerc.

MARIA GAETANA AGNESI, Oracolul celor 7 limbi

Agnesi a fost primul copil al unui înstărit negustor de mătase care a pus-o in legatura cu cei mai buni profesori ai timpului. Era un copil căruia deja de la vârsta de 9 ani i s-a atribuit supranumele de „Poliglotte ambulante” sau „Oracolul celor şapte limbi”: pentru că vorbea fluent: latina, greaca, franceza, ebraica şi câteva limbi orientale. A studiat geometria, analiza şi filosofia. La 32 ani, a ajuns prima matematiciana prof. univ. elogiata la Bologna. A studiat secţiunile conice, a studiat curba y^2(2a – x) = a^3 , numita „bucla lui Agnesi”, pe care o găsim astazi şi sub formele: x^2y =4a^2(2a–y) sau x^2y = a^2(a – y) .

La vârsta de 20 de ani a scris „Propositiones philosophicae” („teoremele filozofiei”) o serie de eseuri filozofice şi istorice de inspiraţie newtoniană, bazate pe discuţiile avute cu cei care o vizitau la invitaţia tatălui ei. A fost publicată în 1738. Frecvent în scrierile ei se întâlneşte tema educaţiei femeii.

„Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana” („institutii analitice pentru tinerii italieni-1748″), cea mai cunoscută lucrare a sa, în două mari volume a condiţionat remarcabil o cuprinzătoare şi sistematică tratare a algebrei şi analizei, incluzând de asemenea şi dezvoltarea integralelor şi calculele diferenţiale. Lucrarea scrisă de MARIA GAETANA AGNESI cuprinde trei mari capitole: în primul capitol se regăseşte problema cantităţilor finite, problemele elementare de tangenţă, minim, maxim şi a punctelor de inflexiune. Cel de-al doilea capitol se referă la analiza cantităţilor infinite şi a calculelor integrale. Al treilea capitol expune metoda inversă a tangentelor şi a ecuaţiilor diferenţiale.

MARIA GAETANA AGNESI a murit în luna mai 1799, probabil din cauza hidrotoraxului (acumulare de lichid în cavitatea pleurală). Aportul ei la dezvoltarea matematicii a fost considerabil, şi asta nu doar din cauza faptului că Leibniz murise în 1716 şi Newton în 1727, neavând practic contemporani de renume cu care să colaboreze, dar şi pentru limbajul savant în care şi-a scris operele. „Nu cunosc nici o lucrare de acest gen, care este mai clară, mai metodică sau mai cuprinzătoare decât „Instituzioni analitiche” a dumneavoastră. Nu există o asemenea operă în nici o oricare altă limbă care să poate ghida mai sigur, să-i conducă mai repede pe cei care doresc să avanseze în ştiinţa matematicii. Admir mai ales arta care vă aduce concluziile în conformitate cu metodele împrăştiate printre lucrările de geometrie şi obţinute prin metode atât de variate”, se arată într-un extras dintr-o scrisoare a Papei Benedict al XIV-lea către MARIA GAETANA AGNESI .


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button