Mai aveţi o săptămână pentru reînnoirea contractelor pentru locurile de parcare

Până la data de 31 martie 2011, cetăţenii din această zonă administrativă sunt aşteptaţi la sediul Administraţiei Domeniului Public din B-dul Poligrafiei nr. 4 pentru depunerea documentaţiei necesare reînnoirii contractului.

Pentru a închiria un loc de parcare de reşedinţă, bucureştenii din Sectorul 1 trebuie să depună următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine, o schiţă cu amplasamentul locului de parcare solicitat şi o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an.

Dacă până la data de 31 martie 2011 cetăţenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu îşi manifestă intenţia de a-l reînnoi, Administraţia Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate.

În Sectorul 1 există peste 7.000 de locuri de parcare de reşedinţă care se adaugă celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare. Programul de introducere a sensurilor unice a fost demarat încă de la sfârşitul anului 2007, până în acest moment fiind introduse sensuri unice pe o treime din arterele secundare din această zonă administrativă.

Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit cărora, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament;

b) se pot atribui numai pentru autoturisme;

  1. se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv;
  2. se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing şi pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Parcaje al A.D.P Sector 1, telefon: 021/319.32.58/int. l15 sau 021/319.32.59.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button