ARHIVA B365

Magistralele 1 şi 3 de metrou din Bucureşti ar putea fi modernizate cu bani europeni

Pe Magistrala 4 de metrou s-au verificat lucrările aferente proiectului Magistrala 4. Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu – (PS Zarea) Străuleşti, proiect ce a fost admis în vederea finanţării din fonduri externe nerambursabile în cadrul POS-T – Fonduri de Coeziune – Magistrala 4, Racordul 2 – Secţiunea Parc Bazilescu – (PS Zarea) Străuleşti si reprezintă o extindere a liniei de metrou aflată în operare – Magistrala 4, Racordul 2 – Gara de Nord – Parc Bazilescu. Se realizează astfel legătura cartierelor din nord-vest cu Gara Basarab, Gara de Nord şi zona centrală, având conexiune cu linia în funcţiune, Magistrala 1, la staţia de metrou Basarab şi la staţia de metrou Gara de Nord.

Valoarea totală a proiectului este de 172.265.048 Euro (fără TVA), din care contribuţia Comisiei Europene este de 116.646.925 Euro. Pe parcursul vizitei reprezentanţii Comisiei Europene au constatat că lucrările se desfăşoară într-un ritm corespunzător şi că banii alocaţi au fost utilizaţi conform prevederilor contractuale.

Cel de-al doilea obiectiv al vizitei a fost Magistrala 2, Berceni – Pipera. În staţiile Piaţa Romană, Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2 s-au vizitat spaţiile tehnice şi spaţiile publice. A fost constatată starea tehnică a tuturor echipamentelor şi aspectul general al staţiilor. De asemenea s-a observat şi starea infrastructurii dintre aceste staţii, pe tunelul de legătură dintre Piaţa Romană şi Piaţa Unirii 2. Toate instalaţiile de pe magistralele 1, 2 şi 3 sunt instalaţii cu durata de viaţă depăşită, motiv pentru care lucrările de refacere sunt absolut necesare. In urma constatărilor, la propunerea Metrorex, Comisia Europeană analizează introducerea spre finanţare inclusiv a lucrărilor de pe Magistralele 1 şi 3.

Proiectul privind îmbunătăţirea serviciilor de transport public cu metroul pe Magistrala 2, Berceni – Pipera face parte din acelaşi program – POS-T- Fonduri de Coeziune, este in valoare de 403 milioane de euro (fara TVA), iar lucrările vor demara în anul 2015. Astfel, se va înlocui complet calea de rulare pe o lungime de 19 km (cale dublă) în aşa fel încât încât să corespundă standardelor europene referitoare la zgomot şi vibraţie, utilizate în Uniunea Europeană şi adoptate şi de România. De asemenea, vor fi modernizate toate instalaţiile (de automatizare trafic, electrice, sanitare, de ventilaţie, de informare a publicului călător) şi se vor reface toate finisajele. Se va continua accesibilizarea staţiilor de metrou pentru persoanele cu dizabilităţi.

Comisia Europeana a constatat realizarea in conditii foarte bune a proiectelor in derulare si necesitatea deschiderii unor noi capitole de finantare avand in vedere importanta din punct de vedere social a acestui mijloc de transport calatori.

Toate proiectele metroului din Bucureşti asigură dezvoltarea unui sistem de transport ecologic, integrat atât cu transportul regional, cât şi cu reţelele de transport naţionale şi europene de lung parcurs, contribuie la realizarea obiectivelor Planului de Eficienţă Energetică 2020 (Directiva Uniunii Europene 20/20/20), care stabileşte ca obiective europene până în 2020 economisirea a 20 % din consumul de energie primară, reducerea emisiilor de CO2 cu 20 % şi creşteri ale cotei de energie din surse regenerabile de 20 %.

Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe toate magistralele prin modernizarea statiilor si interstatiilor, precum si extinderea Magistralei 4 cu secţiunea Parc Bazilescu – (PS Zarea) Străuleşti vor genera o creştere a atractivităţii reţelei de metrou şi implicit se va degreva transportul de suprafaţă atât public cât şi privat. Se vor reduce poluarea (gaze, zgomot, vibraţii) numărul de accidente rutiere, degradarea drumurilor cu implicaţii importante, benefice asupra calităţii vieţii locuitorilor bucureşteni. Mărirea ofertei de transport cu metroul asigurată şi prin finalizarea – cu o importantă contribuţie europeană – a acestor proiecte, va reprezenta soluţia principală de creştere a gradului de mobilitate şi a ponderii transportului public ecologic şi prietenos cu mediul în detrimentul transportului auto privat, anunţă Metrorex, într-un comunicat de presă remis B365.ro.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button