ARHIVA B365

Magazinele care acceptă plata cu cardul, obligate să elibereze clienţilor AVANSURI CASH de 200 lei

Furnizorii de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice au obligaţia de a avea POS-uri, potrivit proiectului de lege pentru completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice, inclusiv cele care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt obligaţi să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit„, se arată în documentul respectiv.

Totodată, cifra de afaceri pentru firmele care desfăşoară comerţ cu amănuntul şi care vor fi obligate să accepte plata prin card scade de la 100.000 la 10.000 de euro.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit, şi cardurile de credit„, prevede legea pentru modificarea OUG nr. 193/2002.

În forma adoptată de Camera Deputaţilor, instituţiile emitente şi acceptante „vor întreprinde toate măsurile necesare de implementare a sistemului de acordare pentru utilizatorii de carduri, de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii”. De asemenea, magazinele vor fi obligate să acorde avansuri de numerar care nu pot depăşi 200 de lei şi trebuie evidenţiat distinct pe bonul fiscal.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care au încheiat cu emitenţii cardurilor un contract cu clauza privind acceptarea serviciului de acordare de avansuri de numerar sunt obligate să acorde avansuri potrivit legii, pe toată perioada de valabilitate a contractului. Acestea vor afişa la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului. Avansul prevăzut la alin. (5) va fi evidenţiat distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerii de numerar din bancomat, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se vor stabili conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, o suma care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat (…) pentru a da posibilitatea comerciantului de a dispune de numerar şi pentru alte operaţiuni (rest la plată)„, susţin aleşii.

Abaterile de la prevederile legii se sancţionează cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei. Legea pentru completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost adoptată cu 194 de voturi „pentru”, 1, „împotrivă” şi 16 abţineri. Camera Deputaţilor este for decizional, legea urmând să fie transmisă la promulgare.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button