ARHIVA B365

Luni este ultima zi cu taxe reduse

În plus, persoanele juridice beneficiază de bonificaţia de 5% la impozitul pe clădiri, teren şi mijloacele de transport, potrivit reprezentanţilor Serviciului Public de Impozite şi Taxe, conform stiripesurse.ro.

Totodată, pentru neplata obligaţiilor fiscale aferente primului semestru la termenul scadent sus-menţionat, se aplică majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiei fiscale principale neachitate la termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button