BAZAR

LOTERIA BONURILOR FISCALE, DUMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.BON FISCAL CÂŞTIGĂTOR DE 772 DIN 11 OCTOMBRIE

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015. Duminică, 22 noiembrie a.c., a avut loc loc extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise în perioada 1 – 31 octombrie 2015. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

UPDATE BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.

ZIUA CÂŞTIGĂTOARE: 11 OCTOMBRIE

VALOAREA BONULUI CÂŞTIGĂTOR: 772 (nu se ţine cont de zecimalele sumei)

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015. Selecția câștigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, 22 noiembrie a.c., va fi organizată prima etapă de selecție care va consta în extragerea din urne a bilelor care vor desemna ziua și valoarea bonurilor câștigătoare. După centralizarea cererilor de revendicare a premiilor, dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată cea de a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câștigătoare.

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Detalii despre prima etapă de selecție a câștigătorilor Loteriei bonurilor fiscale din data de 22 noiembrie a.c.:
Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române, începând cu ora 17.00. Extragerea este publică și va putea fi transmisă, în direct, de către toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.
Extragerea va avea două etape, după cum urmează:
– etapa I: va fi extrasă o bilă pentru determinarea zilei bonurilor câștigătoare;
– etapa II: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor câștigătoare.
Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și al C.N. „Loteria Română” (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

LOTERIA BONURILOR FISCALE, 18 octombrie. BON FISCAL CÂŞTIGĂTOR DE 274 LEI DIN 16 SEPTEMBRIE 

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Extragerea va fi realizată cu urnele și bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto. Totodată, aceasta va fi supravegheată de o comisie de tragere formată din câte un reprezentant al MFP, ANAF și CNLR, iar bilele și urnele vor fi verificate în prezența comisiei înainte de tragere.
Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), alături de copia actului de identitate și de o cerere, la orice administrație fiscală din structura ANAF.

LOTERIA BONURILOR FISCALE 20 SEPTEMBRIE 2015, REZULTATE

REZULTATE LA EXTRAGEREA BONURILOR FISCALE 20 SEPTEMBRIE 2015:

Luna câştigătoare: august

Ziua câştigătoare: 5

Valoarea câştigătoare: 320 (nu se iau în seamă zecimalele sumei)

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul și seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii precum și numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câștigătoare în prima etapă de selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea „conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenței, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP și ANAF. În situația în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărțit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticității bonurilor câștigătoare. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători.

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Detalii despre a doua etapă de selecție a câștigătorilor în cadrul Loteriei bonurilor fiscale:
În cazul realizării celei de a doua etape de selecție în cadrul Loteriei bonurilor fiscale, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Și această extragere va fi realizată cu urnele CNLR și va fi televizată, organizarea acesteia urmând să fie anunțată ulterior.
Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câștigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea câștigător, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câștigător. Pentru aflarea celorlalți câștigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câștigător.

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecție se depășește numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câștigător din listă este dat de diferența dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referință şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câștigătoare, sunt eliminate din listă.

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, acestea vor fi centralizate și transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticității bonurilor fiscale câștigătoare de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
Pentru extragerea din data de 20 septembrie a.c., în termenul de 30 de zile au fost depuse 35 cereri de revendicare. Totodată, pentru extragerea organizată în data de 18 octombrie a.c. au fost depuse 26 cereri de revendicare a premiilor până la data de 18 noiembrie a.c.

Extragerile Loteriei Bonurilor, ILEGALE. Cum au fost înlocuite sutele cu unităţile, la extrageri

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Conform Legii Loteriei bonurilor fiscale, prima cifră extrasă din urne este cifra unităţilor. Însă, statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor şi Loteria Română a stabilit la fiecare dintre extragerile de până acum că prima cifră extrasă este cea a sutelor. Astfel, cele şase extrageri de la Loteria bonurilor fiscale sunt ILEGALE, iar sumele anunţate NU sunt cele corecte, anunță economica.net.

BON CÂŞTIGĂTOR LOTERIA BONURILOR FISCALE, AZI, DMINICĂ, 22 NOIEMBRIE 2015.  Având în vedere informaţiile care au circulat în presă în zilele precedente, Loteria reiterează că extragerile la loteria bonurilor fiscale se desfăşoară în deplină legalitate, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.166/2015, precum și cele ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.417/2015, modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.755/2015.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button