LOCURI DE PARCARE Sector 3. Primăria anunţă că primeşte cereri pentru închirierea parcajelor

de:
28 iun. 2019
56 Afișari
LOCURI DE PARCARE Sector 3. Primăria anunţă că primeşte cereri pentru închirierea parcajelor

Pot depune cereri pentru atribuirea directă/licitație publică a unui loc de parcare persoanele care au domiciuliul/rezidența în următoarele zone:
bd.Râmnicu Sărat, bl. 11, 11A, 20L, 20M, 20K, 20I, 20F, 19, 19A, 19B, 21B, 21A, 21, 20, 20J, 16, 16A și 16B;
str. Danubiu bl. 20G;
bd. Energeticienilor, bl. R1 și R2;
str. Nicolae Pascu, bl. 3, bl. 4 și bl. 5;
str. Lăcrămioarei, bl. 12, bl. 13, bl. 14, bl. 15, bl. 16 și bl. 17;
str. Câmpia Libertății, bl.6 A, 6 B, MC1, MC2 și G13.
Cererile pot fi depuse atât la registratura Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191,
program de lucru cu publicul de luni până joi între orele 8.30-16.30 și vineri de la ora 8.30 la ora 14.00), cât și online pe adresa de e-mail: parcari@primarie3.ro, însoțite de următoarele documente:
copie C.I/B.I;
copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului;
copie după cartea de identitate a autoturismului;
copia poliței de asigurare tip RCA, ITP;
copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.
Reamintim faptul că locurile de parcare sunt atribuite în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.

Cookies