SMART CITY

LOCURI CĂMIN UMF CAROL DAVILA 2015: LOCURILE DISPONIBILE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I de la MEDICINĂ

LOCURI CĂMIN UMF CAROL DAVILA 2015: LOCURILE DISPONIBILE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I,ÎN CĂMINELE UMF:

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” – Bucureşti anunță că, deși nu are obligaţia de a caza studenţii anului I, vă poate pune la dispoziţie 200 locuri de cazare pentru toate facultăţile, respectiv:

107 locuri de cazare – Facultatea de Medicină
27 locuri de cazare – Facultatea de Medicină Dentară
30 locuri de cazare – Facultatea de Farmacie
36 locuri de cazare – Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN CĂMIN, DISPONIBILĂ AICI

Ordinea criteriilor de cazare pentru studenţii anului I este:

1. Studenţii orfani de ambii părinţi sau de un părinte (în functie de venitul pe membru de familie) vor depune împreună cu cererea de precazare copie a certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui decedat şi acte doveditoare care sa ateste situaţia financiară;

2. Probleme sociale – adeverinţe de salarii ale părinţilor, în cazul în care venitul net pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, respectiv 1050 lei; adeverinţe de la Circa Financiară sau Primărie, în cazul în care părinţii nu au nici un venit; copie după ultimul talon de pensie, în cazul părinţilor pensionari de vârstă, de boală, etc.; copie după Hotărârea de Divorţ, numai dacă venitul net pe membru de familie nu depăşeşte 1050 lei; adeverinţă de elev/student sau copie după certificatul de naştere în cazul în care mai există fraţi, surori, aflaţi în întreţinerea părinţilor, pentru cei care se încadrează în suma de 1050 lei/membru de familie;

3. Punctajul obţinut la examenul de admitere;

4. Studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice vor depune împreună cu cererea de precazare adeverinţa de salariat cadru didactic, urmând ca la începutul anului universitar, la întocmirea formelor de cazare, să depună la administraţia căminului, documentul echivalent Cărţii de Muncă, respectiv REVISAL;
Pentru fiecare criteriu, repartizarea nr.de locuri se va face procentual, respectiv:
Pentru punctele 1 si 2 – 60 % din nr. de locuri al fiecărei facultăţi;
Pentru punctul 3 – 25 % din nr. de locuri al fiecărei facultăţi;
Pentru punctul 4 – 15 % din nr. de locuri al fiecarei facultăţi.

LOCURI CĂMIN UMF CAROL DAVILA 2015: LOCURILE DISPONIBILE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I,ÎN CĂMINELE UMF:

Atât studenţii care se încadrează în criteriile de mai sus cât şi ceilalţi studenţi admisi cu domiciliul obligatoriu în provincie vor depune personal la Direcţia Social, Cămin Davila situat în Str. Dimitrie Gerota nr. 19-21, Sector 2, Bucureşti – lângă Catedra de Genetică sau vor trimite prin poştă o cerere tip în perioada 23.07 – 11.08.2015, data de 10.08.2015 fiind ultima dată a poştei pentru expediere; toate cererile vor fi analizate şi soluţionate de comisia de cazare. Cererea tip completată de către student va conţine şi punctajul obţinut la admitere precum şi poziţia de pe listă.

LOCURI CĂMIN UMF CAROL DAVILA 2015: LOCURILE DISPONIBILE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I,ÎN CĂMINELE UMF:

Nu se vor lua în considerare cererile depuse după data de 11.08.2015 sau 10.08.2015, ultima zi de expeditie.

Lista studenţilor admisi în sesiunea iulie 2015 care primesc aprobare de cazare, conform acestei metodologii, va fi afisată pe site-ul UMF pană în data de 10.09.2015.

Nu se acordă cazare următoarelor categorii de studenţi ai anului I:
studenţii admişi cu taxă de şcolarizare;
studenţii înscrişi la a II-a facultate;
studenţii transferaţi din alte centre universitare;
studenţii străini pe cont propriu valutar;
studenţii străini bursieri ai statului român care se înscriu după data de 25.09.2015.

Nota! Cererea tip împreuna cu copie după BI/CI şi actele doveditoare specificate mai sus se vor trimite cu menţiunea obligatorie pentru Direcţia Social, Cămin Davila situat în Str. Dimitrie Gerota nr. 19-21, Sector 2, Bucureşti. Pentru informaţii suplimentare vă rugam să sunaţi la tel. 021.315.75.17.

LOCURI CĂMIN UMF CAROL DAVILA 2015: LOCURILE DISPONIBILE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I,ÎN CĂMINELE UMF:


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button