ARHIVA B365

LOC PARCARE 2019. Termen prelungit pentru reînnoirea contractelor de parcare, în Sectorul 6

LOC PARCARE 2019. Astfel, primarul Sectorului 6 a propus Consiliului Local, în ultima ședință din anul 2018, prin HCL 313/2018, modificarea termenului de reînnoire a contractelor până la 31 martie 2019.
Toate contractele întocmite înainte de 1 august 2017 și care nu vor fi reînnoite până la data menționată vor fi declarate nule, urmând ca locurile să fie disponibile spre închiriere altor membri ai comunității, începând din luna aprilie a acestui an, printr-o metodă transparentă de atribuire.

LOC PARCARE 2019. Reaminitim cetățenilor Sectorului 6 care au contractul de închiriere a locului de parcare de reședință încheiat înainte de 01.08.2017 că dispun de două variante de reînnoire a actului:
• pot trimite documentele scanate (alături de numărul de telefon) la adresa de e-mail parcari@adps6.ro, până la data de 31 martie 2019;
• pot depune documentele, tot până pe 31 martie 2019, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din Aleea Bistra nr. 1.
Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 08.30 – 13.00; miercuri – orele 13.00 – 18.30; telefon: 021.440.20.64.

LOC PARCARE 2019. În ambele situații, sunt necesare următoarele documente:
• vechiul contract de parcare,
• BI/CI cu domiciliul la adresa unde se solicită locul de parcare,
• Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București,
• contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul),
• certificat de încadrare în grad de handicap locomotor (dacă este cazul),
• creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

LOC PARCARE 2019. Termenul până la care posesorii de autoturisme își pot achita la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 chiria pentru locul de parcare rămâne 31 martie 2019. Neplata până la această dată duce la rezilierea automată a contractului de închiriere pentru locul de parcare.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button