Licitație pentru anveloparea blocurilor din Sectorul 3. Valoare totală estimată de 1,6 miliarde lei pe patru ani

15 iun. 2021
254 Afișari
Licitație pentru anveloparea blocurilor din Sectorul 3. Valoare totală estimată de 1,6 miliarde lei pe patru ani

Primăria Sectorului 3 a anunțat marți o nouă licitație pentru anveloparea blocurilor din Sectorul 3. Se pare că valoare totală estimată este de 1,6 miliarde lei pentru patru ani.

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SICAP licitaţie pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice a blocurilor, cu o valoare totală estimată de 1.651.183.225 lei.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 24,8 milioane lei

„Frecvenţa contractelor ce urmează să fie atribuite: 66 contracte subsecvente /4 ani. Contractele subsecvente se vor încheia în funcţie de fondurile alocate. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a încheia mai multe sau mai puţine contracte în fiecare an. Atribuirea contractelor subsecvente încheierii acordului-cadru se va face fără reluarea competiţiei”, prevede anunţul.

În vederea evaluării, componenta financiară va reprezenta 85%, iar factorul tehnic 15%.

Care sunt condițiile pentru operatorii economici

Operatorii economici participanţi trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani au executat şi dus la bun sfârşit lucrări similare de aceeaşi natură şi complexitate în valoare de minim 24.800.500 lei fără TVA, reprezentând valoarea calculată din cadrul unuia sau a maximum trei contracte.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 19 iulie.

Documentaţia publicată pe SICAP este însoţită de un aviz conform condiţionat al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, care atrage atenţia asupra mai multor abateri, inclusiv faptul că nu au fost anunţate zonele în care se vor efectua lucrările.

La nivelul prezentei documentaţii de atribuire nu au fost prezentate viitoarele locaţii ce vor face obiectul prezentului acord cadru, astfel încât să permită potenţialilor ofertanţi o informare corectă, completă şi precisă asupra potenţialelor zone de organizare de şantier, precum şi determinarea costurilor. Măsuri de remediere: completaţi la nivelul prezentului acord-cadru informaţii referitoare la locaţiile aferente ce vor face obiectul viitoarelor contacte subsecvente, în vederea determinării totalităţii costurilor

Cookies