LA MINE-N CARTIER

Licitație de 1,2 miliarde lei pentru REABILITAREA TERMICĂ a 350 de blocuri din Sectorul 5

Potrivit anunțului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, Primăria Sectorului 5 dorește să încheie un acord-cadru pentru proiectare și execuția lucrărilor de reabilitare termică la 350 de blocuri.

Acordul-cadru este împărțit în 3 loturi, iar firmele pot licita pentru ce lot doresc:

LOT 1- 133 imobile – valoarea estimată fără TVA: 16.744.313,52 – 445.398.739,64 lei
LOT 2 – 117 imobile – : 16.744.313,52 – 391.816.936,37 lei
LOT 3 – 100 imobile – valoarea estimată fără TVA – 16.744.313,52 – 334.886.270,40 lei

În total, valoarea estimată a acordului-cadru este cuprinsă între 50.232.940,56 si 1.172.101.946,41 lei.

Ofertele pot fi depuse până pe 6 aprilie 2020.

„Ofertantul trebuie să facă dovadă că, în ultimii 5 ani calculați până la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor au fost executate lucrări similare în conf cu normele prof în dom. și cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezența procedura cu o valoare totală cumulată fără TVA mai mare sau cel puțîn egală cu cel mai mare contract subsecvent, adică 83.721.868,07 lei fără TVA pe fiecare lot în parte, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) să fie cel puțin egală cu suma de 83.721.868,07 lei pentru fiecare lot în parte”, se arată în anunțul postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Primăria Sectorului 5 are în procedură de atribuire un acord-cadru de până la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor publice. Acesta include amenajarea spațiilor verzi, montarea de sisteme de irigații, achiziția de bănci, coșuri de gunoi, plante, stâlpi de iluminat etc. Acordul-cadru ar urma să se desfășoare pe 4 ani, valoarea estimată fiind de minim 30 milioane lei și maxim 952 milioane lei. Primăria Sectorului 5 mai are în desfășurare o licitație pentru un acord-cadru de până la 820 milioane lei pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din sector, cele două contracte având până la un punct același obiect, respectiv amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă.

Sumele sunt uriașe pentru bugetul Primăriei Sectorului 5, circa 1,3 miliarde lei în 2019.

Sursa Hotnews


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button