ARHIVA B365

Legea dării în plată a intrat în vigoare. Pașii care trebuie urmați ca să beneficiezi de ea

Darea în plată este o opţiune care va fi la dispoziţia oricărei persoane fizice care are raporturi juridice cu o instituţie de credit,

Pentru a putea beneficia de ea, trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, patru condiţii, scrie Avocatnet.ro:

– să fie vorba de un raport juridic între o persoană fizică şi o instituţie de credit, o instituţie financiară nebancară sau un cesionar al creanţei deţinute asupra consumatorului;

– împrumutul să fie de maximum 250.000 de euro (echivalent în lei, potrivit cursului Băncii Naţionale a României, la data încheierii contractului de credit);

– creditul să fie contractat pentru cumpărarea, construirea, extinderea, modernizarea, amenajarea, reabilitarea unei locuinţe sau, indiferent de scopul contractării, să fie garantat cu cel puţin o locuinţă;

– consumatorul să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care cere aplicarea dării în plată.

Legea dării în plată se va aplica atât contractelor de credit încheiate începând cu data de 13 mai, cât şi celor aflate în derulare la acel moment.

PAȘII care trebuie urmați, conform economica.net:

Primul Pas

Consumatorul întocmeşte o notificare şi o transmite creditorului, printr-un executor judecătoresc, avocat sau notar public, prin care îl informează că a decis să apeleze la Legea privind darea în plată şi să transmită astfel dreptul de proprietate asupra imobilului obţinut prin credit ipotecar, pentru a stinge datoria.

Dacă împrumutul a fost vândut de bancă la o societate de recuperare de creanţe consumatorul va adresa notificarea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 77/2016 atât instituţiei care i-a acordat iniţial creditul, cât şi cesionarului creanţei.

Această notificare opreşte efectele contractului de credit de aceea iar ratele şi penalităţile creditului nu mai curg. Aceste notificări au în vedere două ipoteze distincte: clientul intenţionează ca banca să accepte o negociere a clauzelor contractuale la niveluri adaptate veniturilor acestuia şi a doua, intenţia debitorului de a se elibera de plata datoriilor născute din contractul de credit prin darea în plată a imobilului/imobilelor.

Pasul doi

Banca are dreptul de a formula contestaţie împotriva notificării transmise de clienţi, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia. Contestaţia se adresează instanţei de la domiciliul consumatorului. Împotriva hotărârii prin care prima instanţă s-a pronunţat asupra contestaţiei se poate face apel de partea interesată, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare. În termen de 10 zile de la data respingerii contestaţiei în mod definitiv, instituţia de credit trebuie să se prezinte la notar pentru a semna transferul dreptului de proprietate.

Pasul trei

Dacă o astfel de contestaţie nu a existat din partea creditorului, cererea debitorului (client) se va judeca în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia în care domiciliază consumatorul. Dacă creditorul nu se conformează dispoziţiilor legale, debitorul poate solicita instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să transmită dreptul de proprietate către creditor.

Când se ajunge la notar

Prima zi de convocare la notarul public nu va fi stabilită, conform Legii dării în plată, mai devreme de 30 de zile libere. Termenului de 30 de zile libere se calculează astfel: nu se are în vedere ziua în care acest termen a început să curgä (prima zi) ziua în care acest termen se împlineşte (ultima zi). Dacă ultima zi este o zi de sărbătoare legală sau de repaus săptămânal, atunci termenul se prelungeşte până la expirarea primei zile lucrătoare. Cu titlu de exemplu, un termen de 30 de zile care începe sã curgã pe data de 13.05.2016 se va împlini la data de 13.06.2016 (întrucât ziua a 30-a cade într-o zi de duminicã).

Persoanele fizice care vor vrea să beneficieze de darea în plată vor trebui, înainte de toate, să notifice creditorul despre decizia de a ceda imobilul ipotecat pentru a scăpa de datoriile stabilite prin contractul de credit. Mai exact, conform Legii nr. 77/2016, pentru acest pas va fi nevoie fie de serviciile unui executor judecătoresc, fie de cele ale unui avocat, fie de cele ale unui notar public.

Pentru redactarea draftului de notificare, comunicarea acesteia către creditor şi asistarea clientului (în cazul în care doreşte) în faţa notarului public, în cele două zile prevăzute de lege, în vederea încheierii actului translativ de proprietate, onorariul avocaţial poate varia între 200 şi 800 de lei.

În afară de banii ceruţi de avocat pentru redactarea notificării, dacă debitorul va alege ca de transmitere să se ocupe un executor judecătoresc, onorariul acestuia din urmă va fi de aproximativ 100 de lei. La fel, pe lângă costul de redactare, în cazul transmiterii notificării de către un notar public, onorariul perceput va fi între 100 şi 200 de lei. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button