SMART CITY

La ce facultăţi intri fără examen

Pentru prima dată, admiterea la ASE se face doar pe bază de dosar, respectiv pe baza mediei de la Bacalaureat, care contează în proporţie de 2/3 şi a mediei din liceu – 1/3. Până vineri dimineaţă, peste 6.000 de absolvenţi de liceu se înscriseseră pe cele 4.100 de locuri scoase la concurs la Academia de Studii Economice, înscrierile încheindu-se duminică. Media de admitere va fi peste 9.00, notează Mediafax.

La Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), cu excepţia specializării Construcţii Civile Industriale şi Agricole, din cadrul Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, se intră pe baza rezultatelor de la examenul de maturitate. Media de admitere aceste specializări se calculează astfel: 80%-nota de la matematică de la bacalaureat şi 20%-media generală obţinută la BAC.

La Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (USAMV), cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară (cu specializările Medicină veterinară şi Controlul şi expertiza produselor alimentare), admiterea pentru anul universitar 2011-2012 constă într-o probă eliminatorie- interviu notat cu admis/respins-şi rezultatul obţinut de candidat la examenul de BAC.

La Universitatea Artifex din Capitală admiterea constă într-un interviu susţinut în faţa unei comisii de specialitate. Se ia în considerare şi media generală obţinută la bacalaureat, se arată pe pagina oficială a universităţii.

Admiterea la Universitatea Athaeneum din Bucureşti se face în baza mediei generale obţinute la BAC.

La Universitatea Bioterra din Bucureşti se intră în ordinea mediei obţinute la examenul de bacalaureat, până la ocuparea locurilor aprobate, se arată pe pagina oficială a universităţii.

La Universitatea Ecologică din Bucureşti admiterea se desfăşoară în două etape. În prima etapă se verifică media obţinută de candidat la BAC. Media de la BAC se ponderează cu 0.6. În următoarea etapă candidatul va susţine un interviu care măsoară motivaţia şi cunoştinţele candidatului în domeniul în care vrea să se specializeze la facultate. Nota obţinută de candidat la interviu se ponderează cu 0.4.

Menţionăm că la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport candidatul va susţine o probă eliminatorie de evaluare a abilităţilor motrice.

La Universitatea Hyperion din Bucureşti se intră exclusiv cu media generală obţinută de candidat la examenul de maturitate. Excepţie de la această regulă face Facultatea de Arte, la care candidatul va susţine un test de aptitudini (eliminatoriu).

Admiterea la oricare din facultăţile din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu constă exclusiv în media generală obţinută de candidat la BAC.

La Universitatea Spiru Haret admiterea în anul universitar 2011-2012 constă într-un interviu şi media generală obţinută la BAC. Menţionăm că interviul nu este probă eliminatorie!

Detalii despre admitere şi situaţia la nivel naţional, pe MONEY.RO.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button