ARHIVA B365

Klaus Iohannis a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a unei legi

În cererea de reexaminare transmisă președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Klaus Iohannis arată că Legea pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local are ca obiect de reglementare includerea în sfera serviciilor de administrare a domeniului public și privat destinate unor nevoi ale comunităților locale și a activităților ce țin de păstrarea, conservarea, restaurarea, legarea, prelucrarea arhivistică și utilizarea documentelor cu valoare practică, acțiuni ce urmează a fi desfășurate de către operatorii economici cu capitalul unităților administrativ-teritoriale autorizați în prestarea de servicii arhivistice, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996.

„Prin raportare însă la noțiunea de servicii de administrare a domeniului public și privat, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, considerăm că soluția legislativă prin care se prevede un nou domeniu de reglementare în sfera acestor servicii necesită reexaminarea de către Parlament sub aspectul clarității normei juridice nou instituite prin legea transmisă la promulgare”, subliniază președintele Iohannis, scrie Agerpres.

Șeful statului precizează că Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 definește serviciile de administrare a domeniului public și privat ca reprezentând totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

„Având în vedere această definiție legală, apreciem că simpla completare a art. 3 alin. (1) este insuficientă pentru aplicarea acestei norme juridice. În acest sens, considerăm că se impun intervenții legislative suplimentare în conținutul altor norme ale Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, intervenții care să permită conturarea unui regim juridic distinct pentru acest tip de servicii, pe de o parte, și identificarea elementelor lui comune cu celelalte servicii de administrare a domeniului public și privat, pe de altă parte. În caz contrar, soluția legislativă propusă prin legea transmisă la promulgare apare ca neavând legătură cu obiectul de reglementare al actului normativ supus modificării”, arată Iohannis.

Președintele precizează că legea transmisă la promulgare, prin norma instituită, este de natură să genereze incertitudine juridică în aplicare, fiind lipsită de claritate și previzibilitate.

„Această normă pare a avea un caracter imperativ, fiind unica opțiune a fiecăreia dintre unitățile administrativ-teritoriale. Așadar, din conținutul normativ al legii transmise la promulgare ar putea rezulta că fiecare autoritate a administrației publice locale va fi obligată să înființeze câte o societate comercială pe acțiuni cu capitalul unității administrativ-teritoriale, care va desfășura activități de păstrare, conservare, restaurare, legare, prelucrare arhivistică și utilizare a unor documente„, se arată în cererea de reexaminare.

Șeful statului semnalează că această normă este de natură a aduce atingere principiului autonomiei locale și vine în contradicție cu ansamblul dispozițiilor cuprinse atât în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, cât și în Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, ce instituie în această materie dispoziții cu caracter supletiv, potrivit cărora rămâne la latitudinea autorității administrației publice locale atât alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, cât și a modalității de organizare a operatorilor furnizori/ prestatori de astfel de servicii.

Totodată, președintele apreciază că nici sfera documentelor vizate de noul domeniu al serviciilor de administrare a domeniului public și privat nu este clar delimitată.

„În acest sens, considerăm că se impun intervenții legislative suplimentare, absența acestora putând genera interpretări diferite cu privire la sfera documentelor ce vor putea fi gestionate de către operatorii economici cu capitalul unităților administrativ-teritoriale prin prisma satisfacerii interesului public local„, conchide Iohannis.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button