ARHIVA B365

Judecătoare de la Curtea de Apel București, trimise în judecată

Conform comunicatului trimis de DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 22 februarie 2012, inculpatele BĂDESCU LILIANA, CÎRSTOIU VERONICA şi PICIARCĂ DUMITRIŢA, în calitate de judecători la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I-a Penală, au falsificat, cu prilejul redactării, decizia penală nr. 381/22.02.2012, pronunţată în dosarul nr. 9972/2/2011.

Decizia viza admiterea contestației în anulare depuse de NUȚU (fost STAICU) Dinel față de o hotărâre prin care, anterior, un alt complet al aceleiași instanțe îl condamnase definitiv la pedeapsa închisorii pe o durată de 7 ani. Falsificarea s-a realizat prin:

– atestarea unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în aceea că au consemnat, în mod nereal, că obiectul tuturor dosarelor penale luate în considerare la invocarea autorităţii de lucru judecat a avut la bază aceeaşi sesizare, cu acelaşi conţinut, aceeaşi situaţie de fapt (cesiune de creanţe şi obţinerea de credite), acelaşi prejudiciu (107.175.372.000 lei, respectiv 80.536.563.000 lei), aceleaşi părţi, aceleaşi societăţi comerciale, acelaşi probatoriu, aceeaşi parte civilă (Banca Internaţională a Religiilor S.A.)
Cu același prilej, inculpatele şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin aceea că au desfiinţat, în mod ilegal, trei hotărâri judecătorești şi că au anulat mandatul de executare a pedepsei de 7 ani închisoare emis pe numele lui Nuţu (Staicu) Dinel.
Acest lucru a avut drept consecinţă obţinerea unui folos necuvenit de către acesta din urmă, prin exonerarea de executare a unei pedepse privative de libertate şi de plata despăgubirilor civile în cuantum de 18.839.684, 5 lei către Banca Internaţională a Religiilor S.A., prin lichidator judiciar.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

Prin rechizitoriul nr. 61/P/2002 din data de 09.11.2006, Direcţia Naţională Anticorupţie a dispus trimiterea în judecată şi a inculpatului STAICU DINEL pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, constând în aceea că, în perioada iulie 1999 – februarie 2000 Banca Internaţională a Religiilor, prin 9 sucursale ale sale, a cesionat creanţe în valoare de 10.678.612,4 lei (Ron) unui grup de 11 firme din municipiul Craiova şi a acordat credite pe termen scurt sub formă de linii de credit în valoare de 8.053.561, 1 lei (Ron), cu încălcarea legii şi a normelor de creditare, beneficiarul acestora fiind STAICU DINEL, asociat/administrator al firmelor din grup.
În urma judecării acestei cauze, prin decizia penală nr. 741/R/04.04.2011 Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe inculpatul STAICU DINEL la 7 ani închisoare, menţinând şi obligarea în solidar a coinculpaţilor la plata despăgubirilor civile.
Din dosarul nr. 61/P/2002 s-a disjuns şi constituit dosarul nr. 172/P/2006 în care, prin rechizitoriul cu acelaşi număr din 02.11.2008, Direcţia Naţională Anticorupţie l-a trimis din nou în judecată, printre alţii, pe inculpatul STAICU DINEL pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, reţinându-se că, în perioada august 2000 – iulie 2001, cei 9 inculpaţi s-au asociat în scopul săvârşirii de infracţiuni, încheind în mod fraudulos 14 convenţii de plată care au condus la prejudicierea SNTGN Mediaş cu suma de 26.082.460,55 lei (Ron), această cauză aflându-se, în prezent, în curs de judecată.
În privinţa circuitului sumelor de bani şi a înregistrării lor în evidenţele contabile ale societăţilor coordonate de STAICU DINEL, ca urmare a unor disjungeri succesive din rechizitoriile nr. 61/P/2002 şi 172/P/2006, s-au efectuat acte premergătoare în mai multe dosare penale, finalizate prin soluţii de neîncepere a urmăririi penale, menţinute de instanţele de judecată, astfel:
– prin ordonanţa nr. 7D/P/2008 din 16.05.2008, menţinută prin decizia penală nr. 683/26.06.2009 a Curţii de Apel Craiova s-a dispus, printre altele, neînceperea urmăririi penale faţă de STAICU DINEL ş.a. pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, constatându-se că pentru fapta comisă în perioada 1999 – 2001 există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei;
– prin rezoluţia nr. 83/P/2008 din data de 13.11.2009 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova (dosar format ca urmare a disjungerii şi declinării din dosarul nr. 7/D/P/2008), menţinută prin decizia penală nr. 1057/27.09.2010 a Curţii de Apel Craiova, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de STAICU DINEL, ş.a. pentru infracţiunile de evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, obiectul faptelor cercetate constituindu-l faptul că STAICU DINEL şi alţi funcţionari din cadrul Cooperativei de Credit Banca Populată Rich Bank nu a înregistrat în evidenţa contabilă venituri reprezentând dobânzi şi penalităţi calculate în baza tranzacţiei de compensare nr. 22 din 10.01.2001 şi cesiunea depozitului în favoarea S.C. BDJ S.A., conform contractului de cesiune de creanţă nr. 23 din 11.02.2001;
– prin rezoluţia nr. 59D/P/2006 din 15.01.2008 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Dolj, menţinută prin deciziile penale nr. 798/18.11.2008 şi nr. 292/11.03.2010 ale Curţii de Apel Craiova s-a dispus, printre altele, neînceperea urmăririi penale, faţă de STAICU DINEL, ş.a., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 23 din Legea nr. 656/2002, faptele cercetate constând în aceea că, la data de 22.02.2006, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj a sesizat organele de urmărire penală cu privire la faptul că, în urma controlului efectuat la S.C. CARNEXPOD S.A. Craiova, administratorul acesteia, a scos din patrimoniu, în luna septembrie 2004, bunuri în valoare de 1.151.350 lei care au fost cedate fundaţiei „Pater Comunitatis Romaniae”, respectiv că a înstrăinat din patrimoniu şi suma de 38.638 lei către Asociaţia Sportivă Clubul de Fotbal Universitatea Craiova S.A., printr-un contract de publicitate încheiat fictiv la 1 octombrie 2004, verificându-se, totodată, dacă făptuitorii s-au asociat în vederea comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi pentru spălarea banilor preveniţi din evaziune fiscală.
La data de 28.04.2011, NUŢU (fost STAICU) DINEL a început executarea pedepsei de 7 ani închisoare, dispusă prin decizia penală nr. 741/R/04.04.2011 a Curţii de Apel Bucureşti.
La data de 02.05.2011, NUŢU (fost STAICU) DINEL a formulat contestaţie în anularea deciziei penale prin care a fost condamnat la 7 ani închisoare, contestaţie care a fost respinsă de Curtea de Apel Bucureşti ca fiind inadmisibilă.
La data de 18.08.2011, NUŢU (fost STAICU) DINEL a formulat o nouă contestaţie în anulare împotriva aceleiaşi decizii, invocând autoritatea de lucru judecat a deciziei penale nr. 1057/27.09.2010 a Curţii de Apel Craiova, dar şi-a retras contestaţia.
La data de 23.11.2011, NUŢU (fost STAICU) DINEL a depus o a treia cerere de contestaţie în anulare la Curtea de Apel Bucureşti, în care a invocat autoritatea de lucru judecat a aceleiaşi decizii penale nr. 1057/27.09.2010 a Curţii de Apel Craiova.
Cauza a fost repartizată completului de judecată format din inculpatele Bădescu Liliana, Cîrstoiu Veronica şi Piciarcă Dumitriţa, care:
– la termenul din 01.02.2012 au respins contestaţia în anulare ca fiind tardiv formulată;
– la termenul de judecată din 22.02.2012 au pronunţat decizia penală nr. 381/22.02.2012 prin care s-a admis contestaţia în anulare împotriva deciziei penale nr. 741/04.04.2011 a Curţii de Apel Bucureşti, desfiinţând în parte această decizie, cu motivarea că există autoritate de lucru judecat şi au anulat mandatul de executare a pedepsei de 7 ani închisoare, dispunând punerea în libertate a contestatorului.

Cu alte cuvinte, cele trei judecătoare au considerat că anterior pronunțării definitive a pedepsei de condamnare a lui NUȚU (fost STAICU) Dinel de către Curtea de Apel București, o altă instanță de judecată , respectiv Curtea de Apel Craiova ar fi pronunțat o decizie opusă, așadar favorabilă condamnatului, pentru aceleași fapte.

Hotărârile judecătorești ale celor două instanțe (Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova ) nu privesc aceeași faptă :
– astfel, hotărârea judecătorească a Curții de Apel Craiova a avut ca obiect o procedură de contestare a legalității și temeiniciei unei rezoluții prin care s-a dispus, cu referire la NUȚU (fost STAICU) Dinel, neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni și spălare de bani;
– pe de altă parte, hotărârea judecătorească a Curții de apel București a avut ca obiect judecarea cauzei în care, printre alții, NUȚU (fost STAICU) Dinel a fost trimis în judecată pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor,

În aceste condiții, diferențele existente între cele două cauze ar fi de natura evidenței, neexistând nici măcar o suprapunere de acte materiale. Astfel, faptele au fost comise în perioade de timp diferite (iulie 1999 – februarie 2000 și, respectiv, 10 ianuarie 2001 – martie 2002), au primit încadrări juridice diferite și privesc activități de serviciu desfășurate în mod nelegal în cadrul unor societăți comerciale diferite (BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR și, respectiv, BANCA POPULARĂ RICH BANK COOPERATIVA DE CREDIT), singura legătură existentă între cele două cauze fiind cea a subiectului activ NUȚU (fost STAICU) Dinel.
În plus, pe calea extraordinară de atac a contestației în anulare, cele trei judecătoare ar fi procedat la o rejudecare a unei hotărâri definitive, criticând motivarea instanței de recurs (completul care pronunțase condamnarea definitivă). Aceasta, deoarece excepția autorității de lucru judecat se invocase și în fața instanțelor de apel și recurs, cele care au pronunțat hotărârile de condamnare, dar nu fusese admisă ca argument de respectivele instanțe. Prin urmare, pe lângă conceperea unui adevăr contrafăcut, cele trei judecătoare au transformat calea de atac extraordinară a contestaţiei în anulare într-o prelungire a procesului penal, creând practic un nou grad de jurisdicţie, respectiv un al patrulea grad de jurisdicţie, neprevăzut de lege.
Îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către inculpatele Bădescu Liliana, Cîrstoiu Veronica şi Piciarcă Dumitriţa, cu prilejul pronunţării deciziei penale prin care au anulat pedeapsa aplicată lui NUȚU (fost STAICU) Dinel, rezultă din:
– încălcarea principiilor legalităţii şi egalităţii în faţa legii, determinată de admiterea unei căi extraordinare de atac în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, ceea ce a permis contestatorului Staicu Dinel să beneficieze de protecţia judiciară a drepturilor subiective, în alt cadru decât cel reglementat de Constituţia României şi Codul de procedură penală;
– încălcarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată într-un recurs în interesul legii, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia inadmisibilităţii contestaţiei în anulare întemeiată pe autoritatea de lucru judecat, atunci când una din hotărârile judecătoreşti priveşte o soluţie de neîncepere a urmăririi penale a procurorului în procedura reglementată de disp. art. 2781 C. pr. pen., respectiv a principiului non bis in idem;
– încălcarea autorităţii de lucru judecat a deciziei penale nr. 1164 din 26.05.2011 pronunţată în dosarul nr. 4077/2/2011 de Curtea de Apel Bucureşti, ca urmare a pronunţării încheierii din 01.02.2012 prin care inculpatele au respins ca tardiv formulată contestaţia în anulare întemeiată pe disp. art. 386 lit. „c” C. pr. pen.;
– pronunţarea deciziei penale nr. 381/2012 în condiţiile în care instanţele de apel şi recurs au analizat şi s-au pronunţat în legătură cu lipsa autorităţii de lucru judecat a deciziilor penale nr. 1057 din 27.09.2010, nr. 292 din 11.03.2010 şi nr. 683 din 29.06.2009 ale Curţii de Apel Craiova, excepţie invocată în dosarul nr. 14165/2/2006;
– antamarea fondului hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. 14165/2/2006 şi în dosarul nr. 19797/2/2006 (în care inculpatul Staicu Dinel a fost condamnat la 7 respectiv 11 ani închisoare), atunci când inculpatele au făcut aprecieri la vinovăţia inculpatului, la competenţa materială a organelor de urmărire penală de a efectua cercetări în aceste cauze, la limitele sesizării instanţelor de judecată, la motivarea în fapt şi în drept a acestora;
– transformarea căii de atac extraordinare a contestaţiei în anulare într-o prelungire a procesului penal, creându-se în acest fel un al patrulea grad de jurisdicţie neprevăzut de lege, ceea ce în accepţiunea jurisprudenţei CEDO are semnificaţie unui „apel deghizat”;
– asigurarea unui folos necuvenit contestatorului Staicu Dinel prin exonerarea acestuia de executarea unei pedepse cu închisoare, respectiv de plata despăgubirilor civile, rezultate din săvârşirea infracţiunii pentru care fusese condamnat, cu consecinţa prejudicierii şi vătămării intereselor legale ale părţii civile.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator, până la concurenţa sumei de 18.839.684,5 lei, asupra unor bunuri și conturi bancare aparținând celor trei inculpate, după cum urmează:
CÎRSTOIU VERONICA – conturi bancare pe care este titulară, două apartamente, două terenuri intravilane în suprafață de peste 3.000 mp și un teren extravilan de 1.800 mp.
PICIARCĂ Dumitriţa – conturi bancare pe care este titulară, apartament și două imobile aflate în coproprietate
BĂDESCU LILIANA – autoturism marca VW Touareg și un apartament

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button